Information om Statens inköpscentrals nya helpdesk - vecka 47
Nytt från Inköpscentralen
Redaktör: anne.isberg@kammarkollegiet.se

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har som uppdrag att upphandla och förvalta ramavtal för statliga myndigheter. Vi upphandlar varor och tjänster som myndigheterna upphandlar ofta, i stor omfattning eller till stora värden. Inom området IT och telekom kan även kommuner och landsting ansluta sig till ramavtalen.

Vi ger ut cirka sex nyhetsbrev per år. På www.avropa.se finner du tidigare nyhetsbrev och mer information om våra upphandlingar och ramavtal. Här kan du också anmäla dig som prenumerant och få nyhetsbreven direkt i din e-post.

Helpdesk för juridiska frågor öppnar den 1 december

BildHar du frågor kring juridiken vid avrop?

Ring Statens inköpscentrals helpdesk som öppnar den 1 december! Hit kan du som avropande myndighet vända dig med juridiska frågor som uppstår vid avrop från våra ramavtal.

”Vi på Statens inköpscentral har under en längre tid upplevt ett ökande behov av juridiskt stöd vid användandet av våra ramavtal. Detta är tydligt både när vi träffar upphandlare och avropare ute på myndigheter och när de kontaktar oss. Vi utökar därför möjligheten att vända sig till oss för hjälp och stöd kring juridiken", säger Sebastian Svartz, jurist och ramavtalsansvarig på Statens inköpscentral med ansvar för vår nya helpdesk.

Statens inköpscentrals nya helpdesk är en utökad service till våra kunder. Den kommer också att öka vår förståelse för de utmaningar som avropande myndigheter upplever vid anskaffning av varor och tjänster. Vår förhoppning är att helpdesken och en ökad dialog med våra kunder bidrar till att utveckla ramavtal och service på Statens inköpscentral.

Du når vår helpdesk på telefonnummer 08 – 700 07 51, måndagar, onsdagar och fredagar klockan 09.00 – 11.00.

Välkommen!

BildLämna dina synpunkter!

Dina synpunkter om vår verksamhet är värdefulla


Det är snart dags för vår årliga enkät som vi skickar ut till ett urval av våra kunder och leverantörer. Vi ber dig reflektera över hur väl Statens inköpscentral uppfyller dina behov och önskemål. Dina synpunkter är värdefulla eftersom de hjälper oss att utveckla vår verksamhet. Tack på förhand för din hjälp med att besvara enkäten! 

Läs årets sista nyhetsbrev som kommer den 19 december!

För frågor om specifika ramavtalsområden, se www.avropa.se, alternativt kontakta ramavtalsförvaltaren (kontaktuppgifter finns på vår webb).

Vid frågor av allmän karaktär, kontakta ramavtalsservice@kammarkollegiet.se eller
08-700 07 70.

Besök våra webbplatser: www.avropa.se och www.kammarkollegiet.se.

Vid övriga upphandlingsfrågor: Ett samlat upphandlingsstöd finns på Konkurrensverket.

  
Vill du inte ha mer information från Kammarkollegiet