Nyhetsbrev nr 1 - vecka 8
Nytt från Inköpscentralen
Redaktör: anne.isberg@kammarkollegiet.se

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har som uppdrag att upphandla och förvalta ramavtal för statliga myndigheter. Vi upphandlar varor och tjänster som myndigheterna upphandlar ofta, i stor omfattning eller till stora värden. Inom området IT och telekom kan även kommuner och landsting ansluta sig till ramavtalen.

Vi ger ut cirka sex nyhetsbrev per år. På www.avropa.se finner du tidigare nyhetsbrev och mer information om våra upphandlingar och ramavtal. Här kan du också anmäla dig som prenumerant och få nyhetsbreven direkt i din e-post.

På gång

KammarkollegietStort engagemang och många viktiga synpunkter

Vi vill börja med att tacka för alla svar i samband med vår årliga enkät till avropande organisationer och ramavtalsleverantörer. Vi har stor nytta av resultatet och det är väldigt glädjande att så många har tagit sig tid att besvara frågorna.

Enkäterna har just sammanställts och när svaren har analyserats kommer resultatet att ligga till grund för såväl större utvecklingsinsatser som löpande förbättringsarbete. Vi kan redan nu se att många önskemål handlar om att så långt som möjligt förenkla förfrågningsunderlagen och ramavtalen samt att förtydliga informationen om avtalen.

Nu jobbar vi vidare med enkätsvaren men vi vill samtidigt påminna om att ni alltid är välkomna att höra av er om ni behöver hjälp eller vill framföra synpunkter. Ring i första hand till ansvarig ramavtalsförvaltare - aktuella telefonnummer finns på webbplatsen avropa.se – eller maila ramavtalsservice@kammarkollegiet.se.

Än en gång – stort tack för era synpunkter!

FörstudierFörstudier

Pågående förstudier


Klienter och Mobiltelefoner
I en pågående förstudie finns två enkäter tillgängliga för avropande myndigheter och leverantörer. Klicka här för att komma till enkäterna som är öppna till den 20 februari.
Kontaktperson: anna.berg@kammarkollegiet.se

Resebyråtjänster
Förstudien inför en eventuell upphandling ska vara klar i slutet av februari. Läs mer här.
Kontaktperson: matilda.sjogren@kammarkollegiet.se

Tryckeritjänster
Den pågående förstudien ska vara färdig i slutet av mars. Läs mer här.
Kontaktperson: niklas.bjorns@kammarkollegiet.se

Se avropa.se för information om övriga förstudier som pågår på Statens inköpscentral.

UpphandlingarUpphandlingar

Planerade upphandlingar

Användarnära IT-produkter
Fullmaktsinbjudan har skickats ut till kommuner och landsting. Läs mer här.
Kontaktperson: ylva.loven.anderson@kammarkollegiet.se

Företagshälsovård
Förfrågningsunderlaget tas just nu fram inför en kommande upphandling. Läs mer här.
Kontaktperson: jeanette.hemmingsson@kammarkollegiet.se

IT-utbildning
Ett utkast till kontraktsvillkor (allmänna villkor) kommer snart att finnas tillgängligt på avropa.se. Leverantörer och myndigheter m.fl. är välkomna att tycka till. Läs mer här.
Kontaktperson: elis.kalered@kammarkollegiet.se

Möbler 2015
Annonseringen sker under våren 2015. Läs mer på avropa.se.
Kontaktperson: mattias.ek@kammarkollegiet.se

Taxitjänster
Annonseringen sker i april. Läs mer här.
Kontaktperson: aida.colakovic@kammarkollegiet.se

Pågående upphandlingar

Brevförmedlingstjänster
Tilldelningsbeslutet den 30 januari är planerat att leda till ett avtal som gäller från den 1 april. Mer information finns på avropa.se.
Kontaktperson: jeanette.hemmingsson@kammarkollegiet.se

IT-konsulttjänster Resurskonsulter, Region Stockholm och Gotland, samt Region Södra
Tilldelningsbeslut fattades den 12 februari. Nu väntar 10 dagars avtalsspärr. Läs vidare här.
Kontaktperson: anna.berg@kammarkollegiet.se

Ljuskällor
Kammarrätten har nyligen gett besked om att de inte beviljar prövningstillstånd. Läs mer här.
Kontaktperson: jeanette.hemmingsson@kammarkollegiet.se

Managementkonsulttjänster, Verksamhets- och organisationsutveckling

Tilldelningsbeslut i upphandlingen fattades den 13 januari, men har överprövats. I avvaktan på dom får avtal inte tecknas. Läs mer här.
Kontaktperson: irene.andersson@kammarkollegiet.se

Paketförmedlingstjänster
Tilldelningsbeslutet den 12 februari följs nu av en avtalsspärr som löper ut den 23 februari. Läs mer på avropa.se.
Kontaktperson: jeanette.hemmingsson@kammarkollegiet.se

Säkerhetsteknik, konsulter och brandskydd
Ramavtalsområdet består av tre separata upphandlingar: Upphandlingen av Konsulter annonserades den 26 januari med sista anbudsdag den 9 mars. Brandskydd annonserades den 10 februari med sista anbudsdag den 24 mars. Läs mer här.
Kontaktperson: goran.alilovic@kammarkollegiet.se

Säkra förvaringslösningar
Tolv avtal kommer att vara tecknade innan den 19 februari 2015. Läs mer här.
Kontaktperson: matilda.sjogren@kammarkollegiet.se

Se avropa.se för information om samtliga upphandlingar.

BildAvtal

Tecknade avtal


Arkiv- och förvaringslösningar
Följande avtal är undertecknade: (D) Klädförvaring och småfacksskåp, samt (F) Vaktmästerier, laboratorier och verkstadsmiljö. Följ länkar ovan för mer information.
Kontaktperson: stefan.persson@kammarkollegiet.se

Kaffeautomater med tillhörande varor och tjänster
Nya avtal har tecknats efter att en rättsprocess är avslutad. Läs mer på avropa.se.
Kontaktperson: ingela.mildton-patzelt@kammarkollegiet.se

ÖverprövningarÖverprövningar

Aktuellt om överprövningar


IT-konsulttjänster Resurskonsulter 2013
Dom har fallit till Statens inköpscentrals fördel i de överprövningar som skett efter tilldelningsbesluten i Norra regionen, Uppsala-Örebro samt Region Sydöstra. Nu avvaktar vi avtalsspärren. Läs mer här.
Kontaktperson: anna.berg@kammarkollegiet.se

Programvaror och tjänster - Grundläggande IT och Kontorsstöd
Upphandlingarna Grundläggande IT och Kontorsstöd har överprövats till förvaltningsrätten. Om överprövningen drar ut på tiden blir det avtalslöst på området Öppna programvaror 2010, som löper ut den 31 mars. Även Licensförsörjning 2010, som löper ut den 31 juli, riskerar att bli ramavtalslöst om överprövningen fortskrider.

Vi rekommenderar att myndigheter vid behov avropar från nuvarande ramavtal innan dessa löper ut.

Kontaktpersoner för frågor om överprövningen: ylva.loven.anderson@kammarkollegiet.se, daniel.melin@kammarkollegiet.se
Kontaktperson för frågor om nuvarande ramavtal: mikael.larsson@kammarkollegiet.se

BildNy rapport

Förberedande förstudie


Möten och mobilitet - nu på engelska
En förberedande förstudie har undersökt förutsättningarna för ett interaktivt e-system för myndigheters möten, vilket kan möjliggöra mer miljövänliga och resurseffektiva möten. Rapporten finns tillgänglig på engelska respektive svenska.
Kontaktperson: jeanette.hemmingsson@kammarkollegiet.se

BildHållbar upphandling

Nytt om miljö


En ny förordning (2014:480) reglerar myndigheters inköp av energieffektiva varor, tjänster och byggnader. I årets regleringsbrev har Statens inköpscentral fått uppdraget att redovisa vilka energikrav vi ställt vid upphandling av statliga ramavtal. Om energikrav saknas ska orsaken till detta också redovisas.

Kontaktperson: laurence.brannstrom@kammarkollegiet.se

Seminarier och konferenserSeminarier och konferenser

Kommande seminarier

Hur avropar du från statliga ramavtal?
Våra uppskattade introduktionsseminarier om avrop för nybörjare fortsätter under våren med olika teman: 13 mars Klienter och servrar (fulltecknat), 10 april Dokumenthantering, 8 maj Hotell och konferens och 5 juni Mobiltelefoner och AV-produkter. Vi återkommer med information om anmälan inför respektive seminarium. Håll utkik på avropa.se och i nyhetsbrevet!

Vid frågor, kontakta ramavtalsservice@kammarkollegiet.se

Informationsseminarium om ramavtalet IT-konsulttjänster Resurskonsulter
Arbetar du på en myndighet som avropar från det nya ramavtalet IT-konsulttjänster Resurskonsulter, Region Västra eller är du ramavtalsleverantör på detta ramavtal? Vi välkomnar myndigheter och ramavtalsleverantörer till ett informationsseminarium som äger rum tisdag den 17 mars 2015 på Quality Hotel Panorama i Göteborg. Läs mer och anmäl dig på avropa.se senast den 2 mars.

Kontaktperson: sandra.lukins@kammarkollegiet.se

Informationsseminarium om Arkiv- och förvaringslösningar
Detta seminarium riktar sig till dig som upphandlar förvaring för arkiv och magasinering av museiföremål, bibliotek, klädförvaring, källsorteringsenheter, förvaring till postrum, vaktmästerier och verkstadsmiljö på en statlig myndighet. Anmäl dig på avropa.se till seminariet som äger rum fredagen den 27 mars, klockan 13.00-15.00 på Kammarkollegiet i Stockholm. Antalet platser är begränsat och seminariet är kostnadsfritt. Välkommen!

Kontaktperson: stefan.persson@kammarkollegiet.se

Webbinarium om inlåsningseffekter
Statens inköpscentral leder ett webbinarium åt EU-kommissionen om inlåsningseffekter och hur de nya ramavtalen inom Programvaror och tjänster försöker förhindra inlåsningseffekter. Preliminär tidpunkt är den 4 mars kl. 15.30. Håll utkik på avropa.se för länk och mer information!

Kontaktperson: daniel.melin@kammarkollegiet.se

HelpdeskRing vår helpdesk

Vid juridiska frågor om ramavtalen


Har du frågor kring juridiken vid avrop? Kontakta vår helpdesk som bemannas av erfarna jurister. Hit kan du som avropande myndighet vända dig med juridiska frågor som uppstår vid avrop från våra ramavtal.

Du når vår helpdesk på telefonnummer 08 – 700 07 51, måndagar, onsdagar och fredagar klockan 09.00 – 11.00.

Vi uppskattar dialogen med med er eftersom den hjälper oss att utveckla såväl ramavtal som service.

Välkommen!

Den 24 april kommer nästa nyhetsbrev

Information om våra ramavtal och seminarier

NyhetsbrevHåll dig uppdaterad om vår verksamhet

Nyhetsbrevet skickas ut följande datum under 2015: 24 april, 12 juni, 28 augusti, 23 oktober och 18 december. Du kan ta del av tidigare nyhetsbrev på avropa.se.

Vill du prenumerera på Statens inköpscentrals nyhetsbrev? Anmäl dig här!

Väl mött! 

Välkommen att kontakta oss!

För frågor om specifika ramavtalsområden, se avropa.se, alternativt kontakta ramavtalsförvaltaren (kontaktuppgifter finns på vår webb).

För juridiska frågor om våra ramavtal: Kontakta vår helpdesk.

Du når helpdesk på telefon 08 – 700 07 51, måndagar, onsdagar och fredagar, klockan 09.00 – 11.00.

Vid frågor av allmän karaktär, kontakta ramavtalsservice@kammarkollegiet.se eller
08-700 07 70.

Besök våra webbplatser: avropa.se och kammarkollegiet.se.

Vid övriga upphandlingsfrågor: Ett samlat upphandlingsstöd finns på Konkurrensverket.

  
Vill du inte ha mer information från Kammarkollegiet