Nyhetsbrev nr 3 - vecka 25 2015
Nytt från Inköpscentralen
Redaktör: anne.isberg@kammarkollegiet.se

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har som uppdrag att upphandla och förvalta ramavtal för statliga myndigheter. Vi upphandlar varor och tjänster som myndigheterna upphandlar ofta, i stor omfattning eller till stora värden. Inom området IT och telekom kan även kommuner och landsting ansluta sig till ramavtalen.

Vi ger ut cirka sex nyhetsbrev per år. På avropa.se finner du tidigare nyhetsbrev och mer information om våra upphandlingar och ramavtal. Här kan du också anmäla dig som prenumerant och få nyhetsbreven direkt i din e-post.

På gång på Statens inköpscentralPå gång

En fråga som har aktualiserats i media på senare tid är förekomsten och uppföljningen av sociala krav, både i offentliga upphandlingar och i andra sammanhang. Under den senaste tiden har vi intensifierat vårt arbete med kravställning och uppföljning inom detta område, såväl generellt som mer specifikt inom relevanta ramavtalsområden.

Ett exempel är vår pågående upphandling av taxitjänster där vi tidigare under våren skickade ut en extern remiss för att få synpunkter på ett utkast till förfrågningsunderlag som bland annat innehöll omfattande krav vad avser förarnas löne- och anställningsvillkor. Ett annat exempel är Klientavtalen där samtliga ramavtalsleverantörer har fått redovisa hur de säkerställer den sociala kravuppfyllelsen och där det nu pågår och planeras uppföljande revisioner. Revisionerna genomförs av den oberoende expertorganisationen Swedwatch som även kommer stödja oss i vårt arbete med att utveckla framtida sociala kravställningar så att dessa blir effektiva, relevanta och uppföljningsbara. Under 2015 kommer flertalet upphandlingar påbörjas inom hårdvaruområdet och de utvecklade kravställningarna bedöms därmed kunna få stor påverkan redan i närtid.

Vi kommer också, tillsammans med Swedwatch, att riskklassificera samtliga ramavtalsområden för att kunna avgöra vilka områden som behöver prioriteras framöver och för att säkerställa att arbetet med sociala krav i stort fortlöper på bästa sätt.

Frågor och synpunkter kring sociala krav lämnas till ramavtalsansvarig för det aktuella ramavtalsområdet eller mailas till ramavtalsservice@kammarkollegiet.se.

Välkommen att höra av dig!

Avrop av underskriftstjänst Svensk e-legitimationAvrop av underskrifttjänst för Svensk e-legitimation

Har din organisation behov av elektronisk underskrift med Svensk e-legitimation i sina e-tjänster till medborgare och företagare? Sådana kan avropas från ramavtalsområdet E-förvaltningsstödjande tjänster till och med den 9 november 2015. Ett nytt ramavtalsområde, Programvaror och tjänster 2014 – Informationsförsörjning, som innehåller motsvarande underskriftstjänster, tar då vid och gäller från den 10 november 2015. Observera att eftersom underskriftstjänsterna i det nya ramavtalsområdet måste godkännas innan de kan avropas, kan avropet ta längre tid att genomföra.

Under sommaren 2016 upphör de leveransavtal som utgår från eID 2008 och som utgör grunden för dagens användning av e-legitimationer. De e-tjänster som ska fungera efter sommaren 2016 måste dessförinnan ha anslutits till Svensk e-legitimation. Förberedelser för anslutning av befintliga och nya e-tjänster till Svensk e-legitimation måste av denna anledning inledas i god tid, gärna omgående. Vägledning och stöd för avrop finns på avropa.se.

Kontaktperson: jan.lundh@kammarkollegiet.se
E-legitimationsnämnden: kansliet@elegnamnden.se

Avropa exportfunktionSamarbete med Högskolan i Skövde

Kammarkollegiets riktlinjer för öppna standarder utvecklas


Forskare vid Högskolan i Skövde
har på uppdrag av Kammarkollegiet analyserat vilka standarder som uppfyller kraven för en öppen standard enligt EU:s interoperabilitetsramverk EIF 1, och som därmed kan rekommenderas till svenska myndigheter vid upphandling av programvaror och tjänster. I vägledningen Öppna standarder Programvaror och tjänster 2014 presenteras listan på rekommenderade standarder.

Kontaktperson: daniel.melin@kammarkollegiet.se

UpphandlingarUpphandlingar

Aktuellt om upphandlingar


Drivmedel
Annonseringen är klar och utvärderingen pågår. Planerad start för nya avtal är i oktober. Läs mer här.
Kontaktperson: fredrik.bjornstrom@kammarkollegiet.se

Företagshälsovårdstjänster
Upphandlingen annonserades den 7 maj och sista anbudsdagen är den 9 juni. Läs mer här.
Kontaktperson: jeanette.hemmingsson@kammarkollegiet.se

IT-utbildning
Upphandling av ett nytt ramavtal pågår och tilldelningsbeslut är planerat till augusti. Befintligt ramavtal löper ut den 30 juni. Läs mer på avropa.se.
Kontaktperson: elis.kalered@kammarkollegiet.se

Kontorsmateriel 2015
Ett nytt tilldelningsbeslut skickades ut den 4 juni och avtalsspärren löper ut den 15 juni. Se avropa.se.
Kontaktperson: fredrik.aglo@kammarkollegiet.se

Möbler och inredning
Annonseringen är klar och utvärdering pågår. Se även avropa.se.
Kontaktperson: mattias.ek@kammarkollegiet.se

Resebyråtjänster
Framtagning av underlag pågår och annonsering beräknas ske i september. Se även avropa.se.
Kontaktperson: matilda.sjogren@kammarkollegiet.se

Taxitjänster
Upphandlingen annonserades den 5 maj med den 18 juni som sista anbudsdag . Läs mer här.
Kontaktperson: aida.colakovic@kammarkollegiet.se

Tjänstefordon och förmånsbilar 2015
Tilldelningsbeslutet skickades ut den 28 maj och avtalsspärren löpte ut den 8 maj. Se avropa.se för mer information.
Kontaktperson: fredrik.bjornstrom@kammarkollegiet.se

Tryckeritjänster
Underlag tas fram inför annonseringen som beräknas ske i september. Läs mer här.
Kontaktperson: niklas.bjorns@kammarkollegiet.se

avropa.se finner du mer information om våra upphandlingar.

FörstudierFörstudier

Pågående förstudier


Bemanningstjänster
Förstudien beräknas vara klar i oktober. Det befintliga ramavtalet löper ut den 15 maj 2016. Läs mer på avropa.se.
Kontaktperson: jeanette.hemmingsson@kammarkollegiet.se

Datacenter, servrar, lagring, nätverksprodukter samt närliggande produkter & tjänster
Förstudien, som beräknas vara klar i oktober, ersätter den tidigare aviserade förstudien kring servrar. Läs mer på avropa.se.
Kontaktperson: daniel.melin@kammarkollegiet.se

Klienter och mobiltelefoner
Förstudien har precis publicerats på vår webbplats. Nu inleds arbetet med upphandlingen. Målet är att nya ramavtal finns tillgängliga när de befintliga löper ut. Läs mer på avropa.se
Kontaktperson: anna.berg@kammarkollegiet.se

Upphandlingskonsulter
Statens inköpscentral har beslutat att inte upphandla ett ramavtal för upphandlingskonsulter, då förstudiens marknads- och behovsanalys visar att en upphandling inte är motiverad. Läs mer på avropa.se.
Kontaktperson: elin.olsson@kammarkollegiet.se

Översättningstjänster
Förstudien som påbörjats beräknas vara klar i juli. Förlängningsoptionen kommer att utlösas i det befintliga avtalet, vilket innebär att det löper ut den 30 juni 2016. Läs mer här.
Kontaktperson: goran.alilovic@kammarkollegiet.se

Se avropa.se för information om övriga förstudier.

AvtalAvtal

Aktuellt om våra ramavtal


Programvaror och tjänster 2014 - Grundläggande IT och Kontorsstöd
Det är nu möjligt att avropa från ramavtalen som tecknades den 5 maj. Läs mer på avropa.se.
Kontaktperson: mikael.larsson@kammarkollegiet.se

IT-utbildning 2010
Befintligt ramavtal löper ut den 30 juni. Vid behov av IT-utbildning under perioden juli till tidig höst, rekommenderar vi avrop från befintligt ramavtal före juni månads utgång. Läs mer här.
Kontaktperson: mikael.larsson@kammarkollegiet.se

Säkerhetsteknik - Säkerhetssystem, Brandskydd och Konsulttjänster
Nu har rikstäckande ramavtal tecknats för samtliga delområden. För Brandskydd och Säkerhetssystem finns även regionala ramavtal. Vid avrop finner du stöddokument på avropa.se.
Kontaktperson: klas.ericsson@kammarkollegiet.se

Besök avropa.se för mer information om våra ramavtal.

Seminarier och konferenserSeminarier och konferenser

Kommande seminarier


Hur avropar du från statliga ramavtal?

Våra introduktionsseminarier om avrop för nybörjare, samt övriga seminarier, fortsätter under hösten. Håll utkik på avropa.se där vi publicerar information om datum och anmälan.
Vid frågor, kontakta ramavtalsservice@kammarkollegiet.se

Årets Avropadag äger rum den 25 september
På programmet står bland annat en föreläsare från organisationen Swedwatch, som kommer att tala om sociala krav i offentliga upphandlingar. Avropadagen vänder sig till dig som arbetar på en avropande myndighet. Mer information publiceras på avropa.se i augusti.
Vid frågor, kontakta ramavtalsservice@kammarkollegiet.se

Den 7 september bjuder vi in till Reseinfodagen
Reseinfodagen är ett återkommande evenemang som riktar sig till avropande myndigheter och ramavtalsleverantörer inom området resor, hotell och konferens. I år äger Reseinfodagen rum på Norra Latin den 7 september. Vi återkommer med mer information på avropa.se.
Kontaktpersoner: sandra.lukins@kammarkollegiet.se och ingela.mildton.patzelt@kammarkollegiet.se

SommartiderSommartider på Statens inköpscentral

Ändrade öppettider under sommaren


Under perioden 8 juli - 31 juli är telefonen till Ramavtalsservice och vår helpdesk för juridiska frågor stängd. Du är välkommen att skicka e-post till ramavtalsservice@kammarkollegiet.se med reservation för att svarstiden förlängs. Du når oss övriga dagar på 08 - 700 07 70.

För frågor om specifika ramavtalsområden är du välkommen att kontakta ramavtalsförvaltaren via e-post eller telefon (kontaktuppgifter finns på vår webb). Kontakta Ramavtalsservice via e-post om ramavtalsförvaltaren är på semester.

Besök våra webbplatser: avropa.se och kammarkollegiet.se.

Vid övriga upphandlingsfrågor: Ett samlat upphandlingsstöd finns på Konkurrensverket. 

Trevlig sommar!

Nästa nyhetsbrev skickas ut den 31 augusti.

  
Vill du inte ha mer information från Kammarkollegiet