Nyhetsbrev nr 4 - vecka 36 2015
Nytt från Inköpscentralen
Redaktör: anne.isberg@kammarkollegiet.se

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har som uppdrag att upphandla och förvalta ramavtal för statliga myndigheter. Vi upphandlar varor och tjänster som myndigheterna upphandlar ofta, i stor omfattning eller till stora värden. Inom området IT och telekom kan även kommuner och landsting ansluta sig till ramavtalen.

Vi ger ut cirka sex nyhetsbrev per år. På avropa.se finner du tidigare nyhetsbrev och mer information om våra upphandlingar och ramavtal. Här kan du också anmäla dig som prenumerant och få nyhetsbreven direkt i din e-post.

På gång på Statens inköpscentralPå gång


Under hösten erbjuder vi på Statens Inköpscentral ett brett utbud av konferenser och seminarier med olika inriktningar. Redan i början av september har vi det första seminariet för er som är nybörjare inom avrop, tätt följt av Reseinfodagen för både myndigheter och leverantörer med fokus på ramavtal inom resor, hotell och konferens. Därefter är det dags för den årliga Avropadagen, denna gång med hållbarhetsfrågor som huvudtema. Utöver detta blir det flera informationsseminarier där vi presenterar våra nya ramavtal för bland annat tjänstefordon, säkerhetsteknik och programvaror och tjänster. En fullmatad höst alltså, varmt välkommen med din anmälan på avropa.se.

Vi vill också ge dig som myndighet och leverantör möjlighet att planera avrop från våra ramavtal respektive anbudsgivning i våra ramavtalsupphandlingar. Därför presenterar vi inom kort en broschyr som innehåller en översikt av våra ramavtal med uppgifter om löptider och eventuella optioner, samt information om pågående förstudier och upphandlingar. Den nya broschyren är klar i september och kommer att kunna laddas ner på vår webbplats. Självklart finns den även tillgänglig i tryckt format på konferenser och seminarier.

Väl mött!

FörstudierFörstudier

Pågående förstudier


Bemanningstjänster

Förstudien beräknas vara klar i oktober. Det befintliga ramavtalet löper ut den 15 maj 2016. Läs mer på avropa.se.
Kontaktperson: jeanette.hemmingsson@kammarkollegiet.se

Flygresor
En förstudie ska undersöka förutsättningarna för en ny upphandling. Det nuvarande ramavtalet gäller till den 31 maj 2016, med en förlängningsoption till den 31 maj 2017.
Kontaktperson: elin.olsson@kammarkollegiet.se

Fordonsförhyrning
En förstudie ska undersöka förutsättningarna för en ny upphandling. Det nuvarande ramavtalet gäller till den 7 april 2016, med en förlängningsoption till den 7 april 2017. Läs mer här.
Kontaktperson: mattias.ek@kammarkollegiet.se

Konferenser och möten
En förstudie ska undersöka förutsättningarna för en ny upphandling. Det nuvarande ramavtalet gäller till den 31 december 2015. Läs mer här.
Kontaktperson: anna-maria.norstrom@kammarkollegiet.se

Litteratur inklusive e-böcker
En förstudie har inletts. Det nuvarande ramavtalet avseende litteratur gäller till den 28 februari 2016, med en förlängningsoption till den 28 februari 2017. Läs mer på avropa.se.
Kontaktperson: aida.colakovic@kammarkollegiet.se

Städtjänster
En förstudie, som beräknas vara klart i januari 2016, undersöker möjligheterna att upphandla ett ramavtal. Idag saknas ett ramavtal på området. Läs mer på avropa.se.
Kontaktperson: fredrik.bjornstrom@kammarkollegiet.se

Telefoniprodukter
Förstudien, som bland annat omfattar telefoniprodukter med tillhörande tjänster som abonnentväxlar och hänvisningssystem, beräknas vara klar i oktober. Håll utkik efter en enkät till myndigheter och leverantörer som inom kort läggs ut på avropa.se. Läs mer här.
Kontaktperson: sten.algotson@kammarkollegiet.se

Se avropa.se för information om övriga förstudier.

UpphandlingarUpphandlingar

Aktuellt om upphandlingar


Användarnära IT-produkter
Upphandlingen, som nu annonseras TendSign, omfattar bärbara och stationära datorer, bildskärmar, surfplattor, smartphones etc. Sista anbudsdag: 8 oktober. Läs mer här.
Kontaktperson: ylva.loven.anderson@kammarkollegiet.se

Drivmedel
Ramavtalen kommer att signeras inom kort efter att avtalsspärren löpt ut den 28 augusti utan inkommande ansökningar om överprövningar. Se avropa.se för mer information.
Kontaktperson: fredrik.bjornstrom@kammarkollegiet.se

Företagshälsovårdstjänster
Avtalsspärren har löpt ut utan inkommande överprövningar. Ramavtalen, som är signerade med tilldelade ramavtalsleverantörer, träder i kraft den 1 januari 2016. Avrop kan ske tidigare under förutsättning att leverans sker först när ramavtalet trätt i kraft.
Kontaktperson: jeanette.hemmingsson@kammarkollegiet.se

IT-drift
En upphandling har påbörjats för att ersätta ramavtalen avseende IT-driftstjänster 2010, Helhetsdrift, som efter maximal förlängning går ut den 28 februari 2017. Upphandlingen omfattar IT-drift för små, mellanstora respektive större myndigheter. En inbjudan om att bli avropsberättigad skickas inom kort ut till kommuner och landsting. Läs mer på avropa.se.
Kontaktperson: per-erik.andersson@kammarkollegiet.se

IT-utbildning
Tilldelningsbeslut har skickats ut till aktuella leverantörer. Nu avvaktar vi avtalsspärren som löper ut den 7 september 2015. Se även avropa.se.
Kontaktperson: elis.kalered@kammarkollegiet.se

Klienter
Upphandlingen har påbörjats och beräknas vara klar i maj 2016. Läs mer på avropa.se.
Kontaktperson: anna.berg@kammarkollegiet.se

Möbler och inredning
Tilldelningsbeslutet skickades ut den 21 augusti och avtalsspärren löper ut den 31 augusti. Ramavtalsområdena Möbler - Direkt samt Möbler - Design och Funktion upphör att gälla den 15 september, men beräknas ersättas av de nya möbelavtalen. Se även avropa.se.
Kontaktperson: mattias.ek@kammarkollegiet.se (upphandling)

Resebyråtjänster
Framtagning av underlag pågår och annonsering beräknas ske i oktober. Se även avropa.se.
Kontaktperson: matilda.sjogren@kammarkollegiet.se

Taxitjänster
Ramavtalen är redo att signeras av aktuell ramavtalsleverantör. Avtalsspärren löpte ut den 21 augusti utan att någon ansökan om överprövning inkommit. Läs mer här.
Kontaktperson: aida.colakovic@kammarkollegiet.se

Tjänstefordon och förmånsbilar 2015
Avtalsspärren har löpt ut och ramavtalen är klara att signeras av utvalda ramavtalsleverantörer. Planerad start för nya ramavtal är i november 2015. Läs mer här.
Kontaktperson: fredrik.bjornstrom@kammarkollegiet.se

Översättningstjänster
Förstudierapporten är publicerad och en ny upphandling planeras. Nuvarande ramavtal gäller fram till och med den 30 juni 2016. Läs mer här.
Kontaktperson: goran.alilovic@kammarkollegiet.se

avropa.se finner du mer information om våra upphandlingar.

AvtalAvtal

Aktuellt om våra ramavtal


Flygresor utrikes

Lufthansa Group inför den 1 september 2015 en bokningsavgift på 16 euro för alla flygbokningar som görs av tredje part, bland annat resebyråer och självbokningssystem. Observera att denna avgift inte ska debiteras vid avrop från det statliga ramavtalet.
Kontaktperson: sandra.lukins@kammarkollegiet.se

Hotelltjänster
Avrop kan göras från nya ramavtal på området Hotelltjänster. Läs mer på avropa.se.
Kontaktperson: ingela.mildton-patzelt@kammarkollegiet.se

IT-konsulttjänster Resurskonsulter
Ramavtal har nu tecknats för samtliga regioner, vilket innebär att statliga myndigheter i hela landet kan avropa resurskonsulter. Läs mer på avropa.se.
Kontaktpersoner: sandra.lukins@kammarkollegiet.se (tecknade ramavtal) och anna.berg@kammarkollegiet.se (upphandlingen)

Kontorsmateriel
Vid avrop från det nya ramavtalet bör myndigheter använda "Blankett för anmälan av avrop". Detta underlättar registrering mot rätt ramavtal och prislista i leverantörens system. De som avropat skåpservice på tidigare ramavtal använder också blanketten vid nya avrop.
Kontaktperson: ulla.karin.josefsson@kammarkollegiet.se

Prenumerationstjänster
Det går inte längre att avropa från ramavtalet då leverantören brustit i sina förpliktelser och ramavtalet sagts upp. Befintliga kontrakt (s.k. leveransavtal) löper på under avtalad tid eller tills någon av parterna (leverantören eller myndigheten) avslutar dem. En ny upphandling planeras.
Kontaktperson: zofia.sola@kammarkollegiet.se

Profil- och presentartiklar
Ramavtalen är förlängda till och med den 22 september 2016. Se även avropa.se.
Kontaktperson: yvonne.tuoremaa@kammarkollegiet.se

Besök avropa.se för mer information om våra ramavtal.

Seminarier och konferenserSeminarier och konferenser

Kommande seminarier


Hur avropar du från statliga ramavtal?
Höstens första introduktionsseminarium om avrop för nybörjare äger rum den 4 september och innehåller bland annat information om de nya ramavtalen Möbler och inredning, samt Kontorsmaterial. Anmäl dig på avropa.se.
Vid frågor, kontakta ramavtalsservice@kammarkollegiet.se

Anmäl dig till Reseinfodagen som äger rum den 7 september
Reseinfodagen riktar sig till avropande myndigheter och ramavtalsleverantörer inom området resor, hotell och konferens. Läs mer och anmäl dig på avropa.se.
Kontaktpersoner: sandra.lukins@kammarkollegiet.se, ingela.mildton.patzelt@kammarkollegiet.se

Välkommen att delta i årets Avropadag den 25 september
Organisationen Swedwatch kommer på årets Avropadag att tala om sociala krav i offentliga upphandlingar. Övriga programpunkter handlar om nya ramavtalsområden och juridiska spörsmål. Arbetar du på en avropande myndighet? Anmäl dig på avropa.se!
Vid frågor, kontakta ramavtalsservice@kammarkollegiet.se

Informationsseminarier om Säkerhetsteknik och Bevakningstjänster
Vill du veta mer om de nya ramavtalen? Sju seminarietillfällen äger rum på olika orter under perioden 29/9 - 15/10. Anmälan och information finns på avropa.se.
Kontaktperson: klas.ericsson@kammarkollegiet.se

Informationsseminarier om Tjänstefordon och Drivmedel
Välkommen till en av de åtta orter där seminarierna genomförs under perioden 29/9 - 15/10. För information och anmälan, besök avropa.se.
Kontaktperson: klas.ericsson@kammarkollegiet.se

Programvaror och tjänster 2014 & IT-konsulttjänster Resurskonsulter, 29 september
Informationsseminariet äger rum i Sundsvall den 29 september och riktar sig till myndigheter som avropar från dessa nya ramavtal. Läs mer och anmäl dig på avropa.se.
Kontaktpersoner: mikael.larsson@kammarkollegiet.se, sandra.lukins@kammarkollegiet.se

Programvaror och tjänster 2014 i Göteborg den 21 oktober
Informationsseminariet om de nya ramavtalsområdena riktar sig till avropande myndigheter. Läs mer och anmäl dig på avropa.se.
Kontaktperson: mikael.larsson@kammarkollegiet.se 

Kontakta oss gärna!

För frågor om specifika ramavtalsområden, se avropa.se, alternativt kontakta ramavtalsförvaltaren (kontaktuppgifter finns på vår webb).

För juridiska frågor om våra ramavtal: Kontakta vår helpdesk som du når på telefon
08 – 700 07 51, måndagar, onsdagar och fredagar, klockan 09.00 – 11.00.

Vid frågor av allmän karaktär, skicka e-post till ramavtalsservice@kammarkollegiet.se eller
ring 08-700 07 70.

Besök våra webbplatser: avropa.se och kammarkollegiet.se.

Vid övriga upphandlingsfrågor, kontakta den nya Upphandlingsmyndigheten från och med september 2015.

Nästa nyhetsbrev skickas ut den 26 oktober.

  
Vill du inte ha mer information från Kammarkollegiet