Nyhetsbrev nr 3 - vecka 23 2016
Nytt från Inköpscentralen
Redaktör: josefina.lodin@kammarkollegiet.se

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har som uppdrag att upphandla och förvalta ramavtal för statliga myndigheter. Vi upphandlar varor och tjänster som myndigheterna upphandlar ofta, i stor omfattning eller till stora värden. Inom området IT och telekom kan även kommuner och landsting ansluta sig till ramavtalen. Vi ger ut cirka sex nyhetsbrev per år. På avropa.se kan du anmäla dig som prenumerant och ta del av tidigare nyhetsbrev.

Avrop av underskriftstjänst Svensk e-legitimationFörstudier

Pågående förstudier


Rakelprodukter
Arbetet med en förstudie avseende ramavtalsområdet Rakelprodukter påbörjats.
För mer information, se avropa.se.
Kontaktperson: anna.berg@kammarkollegiet.se

Flyttjänster
Nu är förstudien klar och förstudierapporten finns publicerad på avropa.se.
Kontaktperson: goran.alilovic@kammarkollegiet.se

Säker förvaring
Förstudien ska undersöka förutsättningarna för en ny upphandling avseende Säker förvaring. Det befintliga avtalet löper till och med 2017-12-01 det finns även förlängningsoption t.o.m: 2019-02-09.
Kontaktperson: matilda.sjogren@kammarkollegiet.se

Tolkförmedlingstjänster
Enkät har skickats ut till avropsberättigade myndigheter och sista svarsdagen var den 8 juni.
Kontaktperson:
goran.alilovic@kammarkollegiet.se

Profil- och presentartiklar
Förstudien är i slutskedet och förstudierapporten kommer att publiceras inom kort på avropa.se.
Kontaktperson: jeanette.hemmingsson@kammarkollegiet.se

Fordonsförhyrning
Projektet förstudien Fordonsförhyrning är nu slutfört och rapporten publicerad och beslut har tagits om att ny upphandling ska göras. Läs mer på avropa.se.
Kontaktperson: fredrik.bjornstrom@kammarkollegiet.se

Upphandlingar

Aktuellt om upphandlingar


Datacenter

Tilldelningsbeslut i alla fyra upphandlingar fattades den 26 april. Ansökan om överprövning inkom från sju anbudsgivare. De nuvarande ramavtalen Servrar, lagring samt närliggande produkter och tjänster 2012 och Nätverksprodukter 2012 går ut den 31 augusti resp. 30 november. Vi rekommenderar att myndigheter vid behov avropar från befintliga ramavtal då nya ramavtal kan bli fördröjda.
Kontaktperson: daniel.melin@kammarkollegiet.se

Managementtjänster
Upphandling pågår av Managementtjänster - utveckling chef, grupp. Kompetensförsörjning. Tilldelning beräknas under juni månad.
Kontaktperson: irene.andersson@kammarkollegiet.se

Bemanningstjänster
Vi har annonserat upphandlingen av bemanningstjänster och sista anbudsdag är den 21 juni. Läs mer på upphandlingssidan.
Kontaktperson: jeanette.hemmingsson@kammarkollegiet.se

Flygresor utrikes
Sista anbudsdag för upphandling av utrikes flygresor var den 3 juni. Statens inköpscentral planerar att meddela tilldelningsbeslut i början av september. Läs mer på avropa.se.
Kontaktperson: elin.olsson@kammarkollegiet.se

Litteratur
Upphandlingen av litteratur är annonserad och sista anbudsdag är den 4 juli. Läs mer på avropa.se.
Kontaktperson: mattias.ek@kammarkollegiet.se

Städtjänster
Framtagning av förfrågningsunderlaget pågår. Vi kommer att gå ut med en extern remiss under juni som kommer att vara tillgänglig på avropa.se.
Kontaktperson:
fredrik.bjornstrom@kammarkollegiet.se

Språk- och översättningstjänster
Tilldelningsbeslut är fattat avseende upphandlingen Språk- och översättningstjänster, dnr. 96-57-2015. Nu avvaktas avtalsspärr som löper ut den 10 juni.
Kontaktperson: goran.alilovic@kammarkollegiet.se

Telefoniprodukter
Vi avvaktar förvaltningsrättens dom som bör komma inom kort och räknar med att kunna teckna ramavtal med leverantörerna under sommaren.
Kontaktperson: sten.algotson@kammarkollegiet.se

UpphandlingarÖverprövningar

Aktuellt om överprövningar

Managementtjänster - verksamhets- och organisationsutveckling
Upphandling Managementtjänster - verksamhets- och organisationsutveckling är överklagad. Ett företag har fått prövningstillstånd i Kammarrätten. Statens inköpscentral avvaktar avgörande från Kammarrätten.
Kontaktperson: irene.andersson@kammarkollegiet.se

Resebyråtjänster
Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet fattade den 11 februari 2016 tilldelningsbeslut för Resebyråtjänster, dnr. 96-86-2014. Tilldelningsbeslutet överprövades av en sökande. Förvaltningsrätten i Stockholm avslog den 7 juni 2016 ansökan om överprövning. Avtal får tidigast tecknas 20 juni 2016.
Kontaktperson: matilda.sjogren@kammarkollegiet.se

AvtalAvtal

Aktuellt om våra ramavtal


IT-utbildning
Den 12 maj tecknade Statens inköpscentral ramavtal med sju leverantörer avseende IT-utbildning. Detta efter att Högsta förvaltningsdomstolen beslutat att inte meddela prövningstillstånd. Det är nu möjligt att göra avrop från detta ramavtalsområde.
Kontaktperson: ulla.karin.josefsson@kammarkollegiet.se

Hygien- och städprodukter
Statens inköpscentral har beslutat att förlänga ramavtalen för Hygien- och städprodukter med 12 månader fram till och med 2017-10-07. Därefter finns möjlighet att förlänga ramavtalen med ytterligare 12 månader.
Kontaktperson: ulla.karin.josefsson@kammarkollegiet.se

IT-konsulttjänster

Statens inköpscentral har beslutat att förlänga ramavtalen för IT-konsulttjänster, Resurskonsulttjänster med 18 månader. Förlängningen avser regionerna Södra (fram till och med 2018-03-31), Sydöstra och Norra Uppsala-Örebro (fram till och med 2018-04-13). Därefter finns möjlighet att förlänga ramavtalen med ytterligare 12 månader.
Kontaktperson: ulla.karin.josefsson@kammarkollegiet.se

Försörjning av E-legitimering
Befintliga avtal inom offentliga sektor går i många fall ut i slutet av juni. E-legitimationsnämnden har publicerat hjälp för er som behöver anskaffa e-legitimering. Det finns tre alternativ: avrop från Kammarkollegiets ramavtal, avtal med e-legitimationsnämnden eller egen upphandling.

Vid avrop från Kammarkollegiets ramavtal är det området Informationsförsörjning som gäller. Detta ramavtalsområde har ersatt de tidigare EID2008 och EFSST2010. Bland annat kan följande avropas:

- E-tjänster med stöd för SAML2
- Identifiering med e-legitimation exempelvis Bank-id, mobilt Bank-id och Telia
- Elektroniska underskrifter med e-legitimation exempelvis Bank-id, mobilt Bank-id, Telia samt SAML2
- Integration mellan funktionerna ovan och utfärdare av e-legitimationer exempelvis genom idP och SAML2

Nya avrop från Kammarkollegiets ramavtal bör omfatta organisationens behov inom området. Kontrakt kan vara fyra år och om det kan motiveras, längre. Denna tid kan delvis utgöras av optioner. Ett avropsexempel kommer att publiceras inom kort. Det är tänkt att kunna användas som utgångspunkt för era egna avropsförfrågningar.

Ni som har behov av att göra avrop har möjlighet att teckna er på en kontaktlista för att få information och stöd på snabbast och mest effektiva sätt. För att komma på denna lista skicka e-post till följande adress: jan.lundh@kammarkollegiet.se. I ärendemeningen skriv: Avropsstöd E-legitimation. I texten skriv namn på er organisation, personliga kontaktuppgifter och lite om ert behov.
Kontaktperson:
jan.lundh@kammarkollegiet.se

Ljuskällor
Från 1 juni 2016 är ramavtalsleverantör Aura Light AB rangordnad nr 1 inom ramavtalsområde Ljuskällor. Detta efter att Statens inköpscentral gjort en prisjustering av varukorgen, enligt ramavtalets kapitel 1.1.16 Priser.

Avropande organisationer ska från 1 juni 2016 i första hand vända sig till Aura Light AB vid avrop.

Uppdatering i eventuella e-handelslösningar måste därför göras snarast möjligt. Nya prislistor finns publicerade för respektive ramavtalsleverantör på sidan för Ljuskällor.
Kontaktperson:
stefan.persson@kammarkollegiet.se

Förlängning av ramavtalen inom området Gåvokort
Statens inköpscentral har förlängt ramavtalen med samtliga leverantörer inom området Gåvokort. Ny giltighetstid är t.o.m. 2017-05-11. Ytterligare förlängningar av ramavtalen är möjliga t.o.m. 2018-05-11.
Kontaktperson:
gabriella.sydorw@kammarkollegiet.se

Beslut att förlänga ramavtalen för Profil- och presentartiklar
Statens inköpscentral har beslutat att förlänga ramavtalen inom området Profil- och presentartiklar och utnyttjar därmed den maximala förlängningsoptionen. Ramavtalen förlängs t.o.m. 2017-09-22.
Kontaktperson: yvonne.tuoremaa@kammarkollegiet.se

Rekommendation avrop Klienter
De nuvarande ramavtalen avseende Klienter löper ut 2016-06-30. Med anledning av pågående överprövningsprocesser riskerar de nya klientramavtalen att försenas. Därför rekommenderar vi myndigheter att senast 2016-06-30 teckna längre leveransavtal från befintliga ramavtal. För mer information, se avropa.se.

Efter 2016-06-30 finns som komplement, om de nya klientramavtalen inte hunnit bli tecknade, ramavtal Användarnära IT-produkter. Ramavtalsområdet omfattar ett antal modeller av bärbara datorer, stationära datorer och bildskärmar, surfplattor samt tillbehör. Detta ramavtalsområde är rangordnat. Läs mer på avropa.se.

Kontaktpersoner:
anna.berg@kammarkollegiet.se (Pågående upphandling Klienter)
sebastian.svartz@kammarkollegiet.se (Befintliga ramavtal Klienter)
klas.lindstrom@kammarkollegiet.se (Ramavtal Användarnära)

Tryckeritjänster - delområde Förnyad konkurrenssättning
Nu är ramavtal tecknat för Tryckeritjänster delområde 2 som avser förnyad konkurrenssättning. Ramavtalen trädde i kraft den 9 maj 2016.
Kontaktperson:
niklas.bjorns@kammarkollegiet.se


Seminarier och konferenserSeminarier och konferenser

Kommande seminarier


Informationsseminarium om ramavtalen inom IT-utbildning, Användarnära IT-produkter och Tryckeritjänster

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet ger ett informationsseminarium för ramavtalen inom IT-utbildning, Användarnära IT-produkter och Tryckeritjänster den 21 juni 2016. Anmälan görs på avropa.se.

SommartiderNästa nyhetsbrev

Nästa nyhetsbrev kommer den 22 augusti


Därefter skickar vi ut nyhetsbrev till våra prenumeranter den 24 oktober och 12 december. Hör gärna av dig med synpunkter eller frågor rörande nyhetsbrevet.

Statens inköpscentral önskar alla prenumeranter en glad sommar! 

Välkommen att kontakta oss

Vid frågor om specifika ramavtalsområden:
Kontakta ramavtalsansvarig. Du finner kontaktuppgifter på avropa.se.

Vid juridiska frågeställningar i samband med avrop från våra ramavtal:
Kontakta vår helpdesk som du når på telefon 08 - 700 07 51, måndagar, onsdagar och fredagar, klockan 09.00 - 11.00.

Vid frågor gällande ekonomi
Ta del av information om fakturor och försäljningsredovisning på avropa.se. Du når oss även via e-post sic.ekonomi@kammarkollegiet.se eller telefon 08 - 700 07 46.

Allmänna frågor om Statens inköpscentrals verksamhet
För övriga frågor, exempelvis om våra seminarier, kontakta ramavtalsservice via e-post ramavtalsservice@kammarkollegiet.se eller telefon 08 - 700 07 70.

Besök våra webbplatser: avropa.se och kammarkollegiet.se.

Vid övriga frågor om offentlig upphandling, kontakta Upphandlingsmyndigheten.  
Vill du inte ha mer information från Kammarkollegiet