Nyhetsbrev nr 5 - vecka 44 2015
Nytt från Inköpscentralen
Redaktör: anne.isberg@kammarkollegiet.se

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har som uppdrag att upphandla och förvalta ramavtal för statliga myndigheter. Vi upphandlar varor och tjänster som myndigheterna upphandlar ofta, i stor omfattning eller till stora värden. Inom området IT och telekom kan även kommuner och landsting ansluta sig till ramavtalen. Vi ger ut cirka sex nyhetsbrev per år. På avropa.se kan du anmäla dig som prenumerant och ta del av tidigare nyhetsbrev. Vidare får du här information om våra upphandlingar och ramavtal.

NyhetsbrevPå gång


Många aktörer erbjuder den upphandlingsintresserade möjligheter att förkovra sig i frågor om offentlig upphandling under hösten. På Statens inköpscentral arrangerar vi också en rad konferenser och seminarier som riktar sig till våra olika målgrupper. Vår bedömning är att möjligheten till information, möten och dialog skattas högt av avropande myndigheter och ramavtalsleverantörer. Exempelvis sade sig 95 procent av myndigheterna som besvarade enkäten efter Avropadagen den 25 september kunna rekommendera dagen till andra myndigheter.

Våra kommande seminarier lägger bland annat fokus på att informera myndigheter om nya ramavtalsområden, till exempel Programvaror och tjänster, Möbler och inredning samt Kontorsmateriel, men vi riktar oss också till ramavtalsleverantörer inom varor och tjänster som inbjuds till en leverantörsdag i Stockholm den 19 november. På programmet står bland annat en presentation av nya EU-direktiv och nya LOU av Ellen Hausel Heldahl, projektledare på Svenskt Näringsliv. Läs mer och anmäl dig på vår webbplats avropa.se.

Hösten har varit händelserik på flera områden. Vi kan konstatera att avropen från de statliga ramavtalen inom personaluthyrning och tolkförmedlingstjänster ökat med de stora flyktingströmmarna. Detta får till följd att avrop bör planeras i god tid. Vidare har Statens inköpscentral, med anledning av utsläppsmanipulationer inom Volkswagen Group, inlett en uppföljning. Läs mer om detta nedan.

Statens inköpscentrals verksamhet påverkas alltså i hög grad av utvecklingen i vår omvärld. Vår nya förstudie kring dynamiska inköpssystem är exempelvis ett resultat av regeringens förslag om att den nya lagen om offentlig upphandling ska innehålla bestämmelser om elektroniska ramavtal som är öppna och möjligt att ansluta sig till under hela dess löptid. Inköpscentraler ska kunna använda ett dynamiskt inköpssystem för återkommande inköp av varor och tjänster som är allmänt tillgängliga på marknaden. Vill du bidra med din kunskap och erfarenhet är du välkommen att anmäla dig till vår referensgrupp.

Slutligen vill vi uppmärksamma dig om att vår årliga enkät skickas ut till avropande myndigheter och ramavtalsleverantörer i slutet av november. Din medverkan är värdefull och bidrar till att vi kan utveckla vår verksamhet!

Väl mött!

VolkswagenRamavtal med Volkswagen

Volkswagen har bekräftat att ingen olaglig mjukvara finns installerad i fordon med motorn EA288, varken för EU5 eller EU6. Detta innebär att nya bilar med dessa motorer, vilka säljs av Volkswagenkoncernen inom EU, överensstämmer med legala krav och miljöstandarder.

Arbetet med att ta fram tekniska lösningar enligt åtgärdsplanen pågår med högsta prioritet, enligt Volkswagen. I januari 2016 inleds justeringen av bilar, utan kostnad för kunderna. Åtgärderna, som för närvarande utvecklas för påverkade serier och modellår, ska först presenteras för ansvariga myndigheter, däribland Transportstyrelsen. Volkswagen kommer därefter att informera ägarna till aktuella bilar under de närmaste veckorna och månaderna.

Information om Volkswagens åtgärder kring redan levererade bilar kommer löpande att publiceras på avropa.se.

FörstudierFörstudier

Pågående förstudier


Bemanningstjänster
Den pågående förstudien beräknas vara klar i oktober och publiceras då på avropa.se. Det nuvarande ramavtalet löper t.o.m. den 19 maj 2016 med en förlängningsoption t.o.m. den 28 februari 2017.
Kontaktperson: jeanette.hemmingsson@kammarkollegiet.se

Dynamiska inköpssystem
En förstudie har påbörjats med målet att samla information, beskriva upphandlingstekniken, samt undersöka vilka stödsystem som finns på marknaden. Förstudien beskrivs närmare på avropa.se.
Kontaktperson: sara.wedholm@kammarkollegiet.se

Fordonsförhyrning
En förstudie har påbörjats. Nuvarande ramavtal gäller t.o.m. den 7 april 2016, med en förlängningsoption t.o.m. den 7 april 2017. Läs mer här.
Kontaktperson: mattias.ek@kammarkollegiet.se

Prenumerationstjänster
Förstudien har påbörjats och vår förhoppning är att en ny upphandling kan annonseras i november. Området är idag avtalslöst då tidigare avtalet sagts upp. Läs mer på avropa.se.
Kontaktperson: elin.olsson@kammarkollegiet.se

Städtjänster
En förstudie pågår och beräknas vara klart i januari 2016. Läs mer på avropa.se.
Kontaktperson: fredrik.bjornstrom@kammarkollegiet.se

UpphandlingarUpphandlingar

Aktuellt om upphandlingar


Datacenter
Ett upphandlingsprojekt har initierats för att ersätta ramavtalen Servrar, lagring samt närliggande produkter och tjänster respektive Nätverksprodukter, som går ut i augusti och november 2016. Det nya ramavtalet utökas också med exempelvis molntjänster. I projektet görs tre geografiskt indelade upphandlingar, samt en rikstäckande. Läs mer på avropa.se.
Kontaktperson: daniel.melin@kammarkollegiet.se

IT-drift
Kommuner och landsting har fortfarande möjlighet att lämna in en bekräftelse för nyttjande av de kommande ramavtalen inom IT-drift. Kontakta emelie.hojer@kammarkollegiet.se vid frågor kring bekräftelsen. Upphandlingen annonseras inom kort. Läs mer på avropa.se.
Kontaktperson: per-erik.andersson@kammarkollegiet.se

Konferenser och möten
Den annonserade upphandlingen har 2 november som sista anbudsdag. Läs mer här.
Kontaktperson: anna-maria.norstrom@kammarkollegiet.se

Managementtjänster - Verksamhets- och organisationsutveckling
Tilldelningsbeslutet i upphandlingen fattades den 13 januari 2015, men upphandlingen är överprövad och förvaltningsrätten har ännu inte meddelat dom. Läs mer på avropa.se.
Kontaktperson: irene.andersson@kammarkollegiet.se

Managementtjänster - Utveckling chef, grupp & Kompetensförsörjning
Förberedelser pågår inför upphandlingen som ersätter det tidigare ramavtalsområdet Managementkonsulttjänster, chef- och ledarutveckling. Läs mer på avropa.se.
Kontaktperson: irene.andersson@kammarkollegiet.se

Tryckeritjänster
Sista anbudsdag i upphandlingen är den 17 november. Läs mer på avropa.se.
Kontaktperson: niklas.bjorns@kammarkollegiet.se

Översättningstjänster
Framtagning av underlag pågår och annonsering beräknas ske i januari 2016. Läs mer här. Kontaktperson: goran.alilovic@kammarkollegiet.se

AvtalAvtal

Aktuellt om våra ramavtal


Drivmedel
De nya ramavtalen träder i kraft den 1 december 2015. Se även avropa.se.
Kontaktperson: fredrik.bjornstrom@kammarkollegiet.se

Företagshälsovårdstjänster
De nya ramavtalen träder i kraft vid årsskiftet. Avrop har kunnat genomföras från september månad, men leverans får inte ske förrän den 1 januari 2016. Läs mer här.
Kontaktperson: gunilla.lannestedt@kammarkollegiet.se

Klienter, telefoniprodukter, mobiltelefoner och servrar
Förstudiearbetet är avslutat och de aktuella upphandlingsprojekten befinner sig i olika faser. Vi rekommenderar att myndigheter vid behov avropar med längre leveransavtal, eftersom nya ramavtal riskerar att bli fördröjda, bland annat till följd av överprövningar. Nuvarande ramavtal löper ut under perioden maj till augusti 2016.
Kontaktpersoner: sebastian.svartz@kammarkollegiet.se (Klienter),
hans-olov.ohrner@kammarkollegiet.se (Mobiltelefoner och Telefoniprodukter), klas.lindstrom@kammarkollegiet.se (Servrar)

Möbler och inredning
Ramavtalen är sedan den 16 september giltiga för avrop, men produktlistor från ett flertal ramavtalsleverantörer saknas på avropa.se. Vi granskar och publicerar kontinuerligt inkommande produktlistor - ett arbete som beräknas vara klart senast vecka 50. Om du vill ha information om en vara och produktlistan saknas, kontakta i första hand ramavtalsleverantören.
Kontaktperson: stefan.persson@kammarkollegiet.se

Taxitjänster
Nya ramavtal har tecknats och avrop kan göras från den 1 oktober 2015. Läs mer här.
Kontaktperson: sandra lukins@kammarkollegiet.se

Tjänstefordon och förmånsbilar 2015
Ramavtalen är signerade och kommer att träda i kraft den 1 november 2015. Läs mer här.
Kontaktperson: klas.ericsson@kammarkollegiet.se

Besök avropa.se för mer information om våra ramavtal.

Seminarier och konferenserSeminarier och konferenser

Kommande seminarier


Hur avropar du från statliga ramavtal?
Håll utkik på avropa.se för information om kommande introduktionsseminarier om att avropa från våra ramavtal.
Vid frågor, kontakta ramavtalsservice@kammarkollegiet.se

Webbinarium om Möbler och inredning samt Kontorsmateriel den 12 november
Webbinariet beräknas pågå klockan 9 - 12 och inleds med en genomgång av Kontorsmaterielavtalet. Därefter tas ramavtalet för Möbler och inredning upp. Anmäl dig här.
Kontaktpersoner: stefan.persson@kammarkollegiet.se och ulla.karin.josefsson@kammarkollegiet.se

Seminarium om Möbler och inredning samt Kontorsmateriel, 16 november
Informationsseminariet äger rum på Kammarkollegiet i Stockholm klockan 13 - 16. Läs mer och anmäl dig på avropa.se.
Kontaktpersoner: stefan.persson@kammarkollegiet.se och ulla.karin.josefsson@kammarkollegiet.se

Leverantörsdag för ramavtalsleverantörer inom varor och tjänster den 19 november
Till höstens leverantörsdag har vi bjudit in Ellen Hausel Heldahl, projektledare på Svenskt Näringsliv, som ska tala om de nya EU-direktiven. Observera att leverantörer inom IT och telekom, respektive reseområdet, bjudits in till egna leverantörsdagar. Se avropa.se.
Vid frågor, kontakta ramavtalsservice@kammarkollegiet.se

Programvaror och tjänster 2014 i Stockholm den 24 november
Informationsseminariet om de nya ramavtalsområdena riktar sig till avropande myndigheter. Observera att seminariet kommer att spelas in, vilket innebär att det blir möjligt att ta del av innehållet via vår webbplats avropa.se. Anmäl dig på avropa.se.
Kontaktperson: jan.lundh@kammarkollegiet.se och mikael.larsson@kammarkollegiet.se

Informationsseminarium om IT-konsulttjänster Resurskonsulter den 25 november
Avropar du från ramavtalet IT-konsulttjänster Resurskonsulter, Region Stockholm/Gotland eller är du ramavtalsleverantör? Vi välkomnar er till ett informationsseminarium som äger rum onsdag den 25 november på Spårvagnshallarna i Stockholm. Anmäl dig på avropa.se.
Kontaktperson: sandra.lukins@kammarkollegiet.se

BroschyrNy broschyr om våra ramavtal

Vad händer på Statens inköpscentral?

I broschyren får du en översikt av våra ramavtal, samt uppgifter om löptider och eventuella optioner. Dessutom får du information om pågående förstudier och upphandlingar. Översikten syftar till att ge dig som myndighet och leverantör möjlighet att planera avrop respektive anbudsgivning. Mer detaljerad information finner du på avropa.se där du även kan ladda ner broschyren.

Vad innebär det att vara ramavtalsleverantör?Bli leverantör på våra ramavtal!

Vill du bli eller är du ramavtalsleverantör?

Statens inköpscentral har samlat information om vad det innebär att vara ramavtalsleverantör på avropa.se. Ta del av vår guide om var du finner information, om parternas roller och ansvar, om hur du deltar i våra upphandlingar, om att vara ramavtalsleverantör, vilka möjligheterna är, men också om lagarna som sätter ramar för de statliga ramavtalsupphandlingarna. En ny ordlista förklarar centrala begrepp och du som redan är ramavtalsleverantör får veta hur du kan använda vårt sigill i din marknadsföring. 

Välkommen att kontakta oss!


Vid frågor om specifika ramavtalsområden:
För snabbt svar, kontakta ramavtalsansvarig (kontaktuppgifter finns på avropa.se).

Vid juridiska frågeställningar i samband med avrop från våra ramavtal:
Kontakta vår helpdesk som du når på telefon 08 – 700 07 51, måndagar, onsdagar och fredagar, klockan 09.00 – 11.00.

Vid frågor gällande ekonomi

Ta del av information om fakturor och försäljningsredovisning på avropa.se. Du når oss även via e-post sic.ekonomi@kammarkollegiet.se eller telefon 08 - 700 07 46.

Allmänna frågor om Statens inköpscentrals verksamhet
För övriga frågor, exempelvis om våra seminarier, kontakta ramavtalsservice via e-post ramavtalsservice@kammarkollegiet.se eller telefon 08 - 700 07 70.

Besök våra webbplatser: avropa.se och kammarkollegiet.se.

För övriga frågor oom offentlig upphandling, kontakta Upphandlingsmyndigheten.

Nästa nyhetsbrev skickas ut den 14 december.

Hösthälsningar från Statens inköpscentral!

  
Vill du inte ha mer information från Kammarkollegiet