Nyhetsbrev nr 6 - vecka 51 2015
Nytt från Inköpscentralen
Redaktör: anne.isberg@kammarkollegiet.se

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har som uppdrag att upphandla och förvalta ramavtal för statliga myndigheter. Vi upphandlar varor och tjänster som myndigheterna upphandlar ofta, i stor omfattning eller till stora värden. Inom området IT och telekom kan även kommuner och landsting ansluta sig till ramavtalen. Vi ger ut cirka sex nyhetsbrev per år. På avropa.se kan du anmäla dig som prenumerant och ta del av tidigare nyhetsbrev. Vidare får du här information om våra upphandlingar och ramavtal.

NyhetsbrevPå gång

Julhelgerna närmar sig och vi blickar tillbaka på en seminarie- och konferenstät säsong som i förra veckan rundades av med ett frukostseminarium på temat väsentliga förändringar av kontrakt avropade från ramavtal.

Planeringen inför 2016 pågår just nu som bäst och kommunikation i alla dess former står i fokus. Vi ser fram emot att erbjuda dig seminarier till frukost, på webben och i form av hel- och halvdagskonferenser. Utrymme ges till information, dialog, workshop och möten.

Vi fortsätter att erbjuda stöd och vägledning rörande våra ramavtal i flera format. Film, frågor och svar, samt snabbguider inom våra olika ramavtalsområden, är exempel på detta. Du har kanske redan upptäckt att avropa.se fått en ansiktslyftning? Vi vet att våra målgrupper värderar webben högt som informationskälla, men som alltid finns också våra ramavtalsförvaltare tillgängliga för personliga kontakter när de digitala kanalerna inte räcker till.

Vi ser fram emot att presentera ett antal nya ramavtal under 2016: Ramavtal inom datacenter och IT-drift kommer förhoppningsvis att vara tillgängliga och nya ramavtal väntas även inom exempelvis tryckeritjänster, översättning och bemanningstjänster.

Satsningen på olika fokusområden – hållbar upphandling, IT- och informationssäkerhet, e-handel och innovation – fortgår under 2016: Inom strategiska ramavtalsområden som flytt- och bemanningstjänster formuleras högt ställda sociala krav; informationssäkerhetsprojektet syftar till att skapa förutsättningar för avropande myndigheter att hantera sin information på ett säkrare sätt; satsningen på e-handel stödjer myndigheter i att följa förordningen om elektronisk kommunikation och vi genomför en förstudie kring hur innovationer ska beaktas i kommande IT-upphandlingar.

I utvecklingsarbetet är dina synpunkter ovärderliga. Därför vill vi be dig besvara vår årliga enkät. Du som arbetar på en avropande myndighet finner den på avropa.se, medan du som är ramavtalsleverantör har fått en enkät via e-post. Tack på förhand.

Vi på Statens inköpscentral önskar alla en riktigt GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR!

Information om VolkswagenInformation om serviceåtgärder på Volkswagens fordon

Denna information berör endast de myndigheter som har köpt fordon från Volkswagenkoncernen via statliga ramavtal. Serviceåtgärder gäller för fordon med manipulerat utsläppsvärde av kvävedioxid.

Volkswagen meddelar att fordon i motorfamiljen EA189, av årsmodell 2012 – 2015 med 1,2-, 1,6- och 2,0-liters dieselmotorer, kommer att behöva genomgå en serviceåtgärd. Eftersom mjukvaran varierar något mellan olika bilmodeller sker uppdateringen allt eftersom den anpassats till respektive modell. Volkswagen meddelar brevledes berörda myndigheter när det är dags för dem att kontakta en auktoriserad verkstad.

Volkswagen rapporterar vidare att ingen olaglig förändring av uppgivna CO2-värden kan påvisas i koncernens bilmodeller. Bedömningen är att ingen bilmodell får problem att klara miljöbilsgränserna.

Information om ovanstående åtgärder finns även tillgänglig på de olika märkenas webbplatser volkswagen.se, audi.se, skoda.se och seat.se, samt på vwdieselinfo.se. Du kan också kontakta kundservice via telefon 08-120 810 40 eller e-post (se respektive bilmärkes webbplats). Besök avropa.se för mer utförlig information.

FörstudierFörstudier

Pågående förstudier


Flygresor utrikes

Förstudien, som kartlägger marknaden, myndigheternas behov och möjligheterna att ställa miljökrav och sociala krav, fortlöper och planeras vara klar i januari 2016.
Kontaktperson: elin.olsson@kammarkollegiet.se

Flyttjänster
En förstudie har påbörjats i syfte att undersöka förutsättningarna för en ny upphandling.
Det befintliga avtalet löper till och med den 30 april 2017.
Kontaktperson: goran.alilovic@kammarkollegiet.se

Litteratur - tryckta böcker och e-böcker
Förstudien är i slutskedet och rapporten beräknas vara publicerad på avropa.se i januari. Befintligt ramavtal gäller till den 28 februari 2016, med option till den 28 februari 2017.
Kontaktperson: agneeta.anderson@kammarkollegiet.se

Städtjänster
I förstudie har vi träffat branschen och myndigheter, samt genomfört en enkätundersökning. I januari 2016 beräknar vi att rapporten är publicerad på avropa.se.
Kontaktperson: fredrik.bjornstrom@kammarkollegiet.se

UpphandlingarUpphandlingar

Aktuellt om upphandlingar


Bemanningstjänster
Upphandling är påbörjad med beräknad annonsering i juni 2016. Nuvarande ramavtal löper ut 19 maj 2016 med en förlängningsoption till och med den 28 februari 2017.
Kontaktperson: jeanette.hemmingsson@kammarkollegiet.se

Konferenser och möten 2015

Tilldelningsbeslut skickades ut den 30 november och avtalsspärren löpte ut den 10 respektive 14 december.
Kontaktperson: anna-maria.norstrom@kammarkollegiet.se

Prenumerationstjänster

Upphandlingen annonserades den 11 november med sista anbundsdag den 21 december.
Kontaktperson: elin.olsson@kammarkollegiet.se

Resebyråtjänster
Den 7 december annonserades upphandlingen, medan sista anbudsdag är den 29 januari 2016.
Kontaktperson: matilda.sjogren@kammarkollegiet.se

Tryckeritjänster

Upphandlingen är för närvarande i utvärderingsfasen.
Kontaktperson: niklas.bjorns@kammarkollegiet.se

Översättningstjänster
Framtagning av underlag pågår och annonsering beräknas ske i januari 2016.
Kontaktperson: goran.alilovic@kammarkollegiet.se

Hållbar upphandlingÖverprövningar

Aktuellt om överprövningar


IT-utbildning
Vi inväntar dom i överprövningen av IT-utbildning.
Kontaktperson: elis.kalered@kammarkollegiet.se

Managementtjänster 2014 - Verksamhets- och organisationsutveckling och
Managementtjänster 2015 - Utredning, ledning och verksamhetsstyrning
Statens inköpscentral har vunnit respektive ärende i förvaltningsrätten, men de har båda överklagats till kammarrätten.
Kontaktperson: irene.andersson@kammarkollegiet.se

AvtalAvtal

Aktuellt om våra ramavtal


Användarnära IT-produkter
Det är snart möjligt att avropa mindre respektive större bärbara datorer, stationära datorer och bildskärmar, surfplattor, samt smartphones - samtliga med tillbehör - från ett nytt rangordnat avtal (direktköp). Mer information om Användarnära IT-produkter publiceras inom kort på avropa.se.
Kontaktperson: klas.lindstrom@kammarkollegiet.se

AV-produkter
Ramavtalet AV-produkter förlängs till den 28 februari 2017.
Kontaktperson: karl-johan.dahlgren@kammarkollegiet.se

Drivmedel
De nya ramavtalen trädde i kraft den 1 december 2015.
Kontaktperson: fredrik.bjornstrom@kammarkollegiet.se

Tid att avropa från Klienter, telefoniprodukter, mobiltelefoner och servrar
De nya upphandlingsprojekten befinner sig i olika faser och riskerar att bli försenade. Därför rekommenderar vi myndigheter att avropa med längre leveransavtal från befintliga ramavtal som löper ut under perioden maj till augusti 2016.
Kontaktpersoner: sebastian.svartz@kammarkollegiet.se (Klienter),
hans-olov.ohrner@kammarkollegiet.se (Mobiltelefoner och Telefoniprodukter), klas.lindstrom@kammarkollegiet.se (Servrar)

Förtydligande angående ramavtalet för kontorsmateriel
Kontorspapper kan avropas i små volymer (max en halv pall/kalendermånad och beställande enhet). Observera att vid avrop över gränsvärdet är inte ramavtalsleverantörerna skyldiga att erbjuda avtalade priser. Staples har i sin webbutik nu lagt avtalat sortiment i en egen katalog (KamK Avtalssortiment).
Kontaktperson: ulla.karin.josefsson@kammarkollegiet.se

Möbler och inredning
Nu finns en sökhjälp placerad under ”Gemensamma dokument” på de sju delområden inom Möbler och inredning som blev klara för avrop den 16 september. Den underlättar för dig att finna möbelkategorier och varumärken.
Kontaktperson: stefan.persson@kammarkollegiet.se

Kort för identifiering och behörighetskontroll (KIB)

Ramavtalen inom området kommer att förlängas med två år fram till den 31 augusti 2018.
Kontaktperson: jan.lundh@kammarkollegiet.se

Seminarier och konferenserSeminarier och konferenser

Kommande seminarier


Håll utkik på avropa.se där vi publicerar information om vårens seminarier och konferenser. Vid frågor är du välkommen att kontakta ramavtalsservice@kammarkollegiet.se.

BroschyrBroschyr om våra ramavtal

Ladda ned broschyren på avropa.se


Vår broschyr ger dig en översikt av alla ramavtal, samt information om pågående förstudier och upphandlingar. Med hjälp av broschyren kan du som myndighet respektive leverantör planera avrop och anbudsgivning.

Vad innebär det att vara ramavtalsleverantör?Hur blir du ramavtalsleverantör?

Ta del av vår guide på avropa.se


I vår guide finner du information om parternas roller och ansvar, om hur du deltar i våra upphandlingar, om att vara ramavtalsleverantör, vilka möjligheterna är, men också om lagarna som sätter ramar. En ny ordlista förklarar centrala begrepp och du som redan är ramavtalsleverantör får veta hur du kan använda Statens inköpscentrals sigill i din marknadsföring.

God julGod jul och gott nytt år!

Tack för ett gott samarbete under 2015


Statens inköpscentral tackar alla avropande myndigheter och ramavtalsleverantörer för ett gott samarbete under året och önskar alla en riktigt god jul och ett gott nytt! Under 2016 skickar vi ut nyhetsbrevet följande datum: 22 februari, 25 april, 13 juni, 22 augusti, 24 oktober och 12 december. 

Välkommen att kontakta oss!


Vid frågor om specifika ramavtalsområden:
För snabbt svar, kontakta ramavtalsansvarig (kontaktuppgifter finns på avropa.se).

Vid juridiska frågeställningar i samband med avrop från våra ramavtal:
Kontakta vår helpdesk som du når på telefon 08 – 700 07 51, måndagar, onsdagar och fredagar, klockan 09.00 – 11.00.

Vid frågor gällande ekonomi

Ta del av information om fakturor och försäljningsredovisning på avropa.se. Du når oss även via e-post sic.ekonomi@kammarkollegiet.se eller telefon 08 - 700 07 46.

Allmänna frågor om Statens inköpscentrals verksamhet
För övriga frågor, exempelvis om våra seminarier, kontakta ramavtalsservice via e-post ramavtalsservice@kammarkollegiet.se eller telefon 08 - 700 07 70.

Besök våra webbplatser: avropa.se och kammarkollegiet.se.

För övriga frågor om offentlig upphandling, kontakta Upphandlingsmyndigheten.

  
Vill du inte ha mer information från Kammarkollegiet