Nyhetsbrev nr 2 - vecka 17 2016
Nytt från Inköpscentralen
Redaktör: josefina.lodin@kammarkollegiet.se

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har som uppdrag att upphandla och förvalta ramavtal för statliga myndigheter. Vi upphandlar varor och tjänster som myndigheterna upphandlar ofta, i stor omfattning eller till stora värden. Inom området IT och telekom kan även kommuner och landsting ansluta sig till ramavtalen. Vi ger ut cirka sex nyhetsbrev per år. På avropa.se kan du anmäla dig som prenumerant och ta del av tidigare nyhetsbrev.

På gångPå gång

Välkommen till april månads nyhetsbrev


På Statens inköpscentral gläds vi inte bara åt alla vårtecken, utan även åt en fulltecknad kalender. Vi har i april genomfört en uppskattad Avropadag och bjuder den 29 april in till en leverantörsdag för ramavtalsleverantörer inom IT och telekom. Den 25-27 april befinner vi oss på SOI-dagarna i Göteborg där två av våra upphandlare håller i ett seminarium om varför förstudier är nyckeln till en framgångsrik upphandling. Besök oss gärna i montern där våra medarbetare finns på plats för att besvara frågor och berätta mer om vår verksamhet. Besök vår seminariesida på avropa.se för information om kommande seminarier.

Vi uppdaterar regelbundet vår webbplats för att bättre anpassa den till era behov. Denna månad vill vi uppmärksamma er på att alla förstudierapporter numera är samlade på samma sida på avropa.se. Kontakta oss gärna med tips och önskemål om hur vi kan göra avropa.se ännu bättre för dig som avropar respektive dig som är ramavtalsleverantör.

Väl mött!

FörstudierFörstudier

Pågående förstudier


AV-produkter och Digitala mötesrum
En förstudie har påbörjats för att utreda behovet av nya avtal inom ramavtalsområdena. Förstudien ska klargöra omfattning, inriktning, utformning och upplägg av kommande eventuell upphandling inom områdena AV-produkter och Digitala mötesrum.
Kontaktperson: fredrik.engvall@kammarkollegiet.se

Profil- och presentartiklar

Vi har påbörjat en förstudie, som ska undersöka förutsättningarna för en ny upphandling avseende Profil- och presentartiklar. Det befintliga avtalet löper till och med 2016-09-22. Om kvarvarande förlängningsmöjlighet utnyttjas fullt ut löper ramavtalen längst t.o.m. 2017-09-22. Kontakta oss gärna för att lämna synpunkter eller förslag på förbättringar inom området.
Kontaktperson: birgitta.engstrom@kammarkollegiet.se

Tolkförmedlingstjänster
En förstudie har påbörjats. Förstudien ska undersöka förutsättningarna för en ny upphandling avseende Tolkförmedlingstjänster. Det befintliga avtalet löper till och med 2016-10-31.
Kontaktperson: goran.alilovic@kammarkollegiet.se

UpphandlingarUpphandlingar

Aktuellt om upphandlingar


Datacenter
Tilldelningsbeslut i alla fyra upphandlingar skickades ut den 26 april.
De nuvarande ramavtalen Servrar, lagring samt närliggande produkter och tjänster 2012 och Nätverksprodukter 2012 går ut den 31 augusti resp. 30 november. Vi rekommenderar att myndigheter vid behov avropar från befintliga ramavtal, då nya ramavtal kan bli fördröjda.
Kontaktperson:
daniel.melin@kammarkollegiet.se

Flygresor utrikes

Vi har annonserat upphandlingen av flygresor utrikes. Läs mer på upphandlingssidan.
Kontaktperson: elin.olsson@kammarkollegiet.se

Hotelltjänster
Vi har nu påbörjat arbetet med upphandlingen av Hotelltjänster och annonsering skedde 23 mars 2016. Läs mer på upphandlingssidan.
Kontaktperson: anna-maria.norstrom@kammarkollegiet.se

Litteratur
Vi har nu påbörjat arbetet med upphandlingen av Litteratur och planerar att annonsera i maj 2016. Läs mer på upphandlingssidan.
Kontaktperson: mattias.ek@kammarkollegiet.se

Språk- och översättningstjänster
Upphandlingen annonserades den 11 april. Läs mer på upphandlingssidan.
Kontaktperson: goran.alilovic@kammarkollegiet.se

Städtjänster
Upphandlingen av Städtjänster för Stockholms län planeras. Planerad start för ramavtal är 1 april 2017. För information om tidplan och för att få tillgång till förstudierapporten kan ni läsa mer på upphandlingssidan.
Kontaktperson: fredrik.bjornstrom@kammarkollegiet.se

ÖverprövningarÖverprövningar

Aktuellt om överprövningar


IT-utbildning

Den 25 april hade överklagan avseende Kammarrättens beslut inkommit. Statens inköpscentral avvaktar nu Högsta förvaltningsdomstolens beslut. Läs mer om upphandlingen på avropa.se.
Kontaktperson: elis.kalered@kammarkollegiet.se

Managementtjänster - verksamhets- och organisationsutveckling
Tilldelning i upphandlingen Managementtjänster - verksamhets- och organisationsutveckling fattades den 13 januari 2015. Ett företag har fått prövningstillstånd i Kammarrätten. Statens inköpscentral avvaktar nu detta avgörande.
Kontaktperson: irene.andersson@kammarkollegiet.se

Managementtjänster - utredning, ledning och verksamhetsstyrning
I upphandlingen har fyra företag begärt prövningstillstånd hos Kammarrätten. Statens inköpscentral avvaktar Kammarrättens beslut.
Kontaktperson: irene.andersson@kammarkollegiet.se

Resebyråtjänster
Ansökning om överprövning har inkommit till förvaltningsrätten i Stockholm. Det innebär att ramavtal inte kan tecknas för närvarande. Läs mer på upphandlingssidan.
Kontaktperson: matilda.sjogren@kammarkollegiet.se

Tryckeritjänster - delområde Förnyad konkurrensutsättning

Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet fattade den 12 februari 2016 tilldelningsbeslut för anbudsområde 2 i upphandlingen Tryckeritjänster, dnr 96-10-2015.
Tilldelningsbeslutet överprövades av en sökande. Förvaltningsrätten i Stockholm avslog den 7 april 2016 ansökan om överprövning. Kammarrätten i Stockholm meddelade den 18 april 2016 interimistiskt beslut, som innebar att Statens inköpscentral inte fick ingå avtal inom anbudsområde 2 innan något annat beslutats.
Kammarrätten meddelade den 25 april 2016 att prövningstillstånd inte beviljas. Avtal får tidigast tecknas när tio dagar har gått från det att rätten upphävt det interimistiska beslutet.
Kontaktperson: niklas.bjorns@kammarkollegiet.se

AvtalAvtal

Aktuellt om våra ramavtal


Digitala mötesrum

Ramavtalet Digitala mötesrum kommer att förlängas t o m 2017-06-30.
Kontaktperson: karl-johan.dahlgren@kammarkollegiet.se

Ergonomiska produkter
Ergonomiska produkter kan avropas från flera ramavtal beroende på produkttyp: tillbehör till datorer avropas från Användarnära IT-produkter eller Klient - Datorer, Surfplattor/Läsplattor, Bildskärmar, Tunna klienter och tillbehör, medan arbetsplatsmattor och manushållare avropas från Kontorsmateriel. Inom Möbler för arbete och förvaring kan vissa ergonomiska produkter med en naturlig koppling till arbetsplatsen avropas, t.ex. fotstöd och arbetsplatsmattor. Inom Arbetsstolar finns ett stort urval kontorsarbetsstolar att välja mellan.
Kontaktpersoner: ulla.karin.josefsson@kammarkollegiet.se, stefan.persson@kammarkollegiet.se

Informationsförsörjning
Där så är lämpligt kan funktioner för identifiering och underskrift med hjälp av e-legitimationer i form av Bank-id, Mobilt bank-id och Telia avropas från ramavtalsområdet. Även funktioner för identifiering och underskrift med stöd av andra e-legitimationer kan avropas. Här kan även stödtjänster, idP och andra kringliggande funktioner avropas tillsammans med nödvändigt konsultstöd för införande eller övergång från tidigare lösningar.
Kontaktperson: jan.lundh@kammarkollegiet.se

Mobiltelefoner
Nuvarande ramavtal löper ut 31 maj, ny upphandling beräknas vara klar till hösten.
Vi rekommenderar därför att avrop inför sommar och höst sker från nuvarande ramavtal. Observera att avrop samt undertecknande av kontrakt måste vara genomförda senast den 31 maj, då nuvarande ramavtal löper ut.
Kontaktperson: hans-olov.ohrner@kammarkollegiet.se

Telefoniprodukter
Nuvarande ramavtal löper ut 31 maj, ny upphandling är annonserad och beräknas vara klar till sommaren.
Vi rekommenderar därför att avrop inför sommar och höst sker från nuvarande ramavtal. Observera att avrop samt undertecknande av kontakt måste vara genomförda senast den 31 maj, då nuvarande ramavtal löper ut.
Kontaktperson: hans-olov.ohrner@kammarkollegiet.se

Tryckeritjänster - delområde Rangordning
Nu är ramavtal tecknat för Tryckeritjänster delområde rangordning som avser inköp av kontorstryck som understiger 50 000 SEK per kalenderår. Ramavtalen trädde i kraft den 24 februari 2016. Avrop kan endast ske genom fast rangordning. Delområde förnyad konkurrensutsättning är överprövat. Mer information om ramavtalsområdet går att läsa på ramavtalssidan.
Kontaktperson: niklas.bjorns@kammarkollegiet.se

Seminarier och konferenserSeminarier och konferenser

Kommande seminarier


Introduktionsseminarium om avrop för nybörjare

Välkommen att delta i ett introduktionsseminarium om att avropa från de statliga ramavtalen den 13 maj klockan 09.30 - 13.30. Anmäl dig på avropa.se senast den 6 maj.
Kontakt: ramavtalsservice@kammarkollegiet.se

Leverantörsdag för ramavtalsleverantörer inom IT och telekom
Vi bjuder in leverantörerna till en leverantörsdag den 29 april i Stockholm. Läs mer och anmäl dig via avropa.se.
Kontakt: ramavtalsservice@kammarkollegiet.se

BroschyrBroschyr om våra ramavtal

Ladda ned broschyren på avropa.se


Vår uppdaterade broschyr ger dig en översikt av alla befintliga ramavtal, pågående förstudier och upphandlingar. Den riktar sig till dig som avropande myndighet respektive leverantör och hjälper dig att planera avrop och anbudsgivning.

Nästa nyhetsbrevNästa nyhetsbrev

Nästa nyhetsbrev kommer den 13 juni


Därefter skickar vi ut nyhetsbrev till våra prenumeranter den 22 augusti, 24 oktober och 12 december. Hör gärna av dig med synpunkter eller frågor rörande nyhetsbrevet! 

Välkommen att kontakta oss!


Vid frågor om specifika ramavtalsområden:
Kontakta ramavtalsansvarig. Du finner kontaktuppgifter på avropa.se.

Vid juridiska frågeställningar i samband med avrop från våra ramavtal:
Kontakta vår helpdesk som du når på telefon 08 – 700 07 51, måndagar, onsdagar och fredagar, klockan 09.00 – 11.00.

Vid frågor gällande ekonomi

Ta del av information om fakturor och försäljningsredovisning på avropa.se. Du når oss även via e-post sic.ekonomi@kammarkollegiet.se eller telefon 08 - 700 07 46.

Allmänna frågor om Statens inköpscentrals verksamhet
För övriga frågor, exempelvis om våra seminarier, kontakta ramavtalsservice via e-post ramavtalsservice@kammarkollegiet.se eller telefon 08 - 700 07 70.

Besök våra webbplatser: avropa.se och kammarkollegiet.se.

För övriga frågor om offentlig upphandling, kontakta Upphandlingsmyndigheten.

  
Vill du inte ha mer information från Kammarkollegiet