Nyhetsbrev nr 4 - vecka 37 2016
Nytt från Inköpscentralen
Redaktör: johanna.svedin@kammarkollegiet.se

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har som uppdrag att upphandla och förvalta ramavtal för statliga myndigheter. Vi upphandlar varor och tjänster som myndigheterna upphandlar ofta, i stor omfattning eller till stora värden. Inom området IT och telekom kan även kommuner och landsting ansluta sig till ramavtalen. Vi ger ut cirka sex nyhetsbrev per år. På avropa.se kan du anmäla dig som prenumerant och ta del av tidigare nyhetsbrev.

På gång

Vad händer i höst?


Välkommen tillbaka efter sommaren – och till en fullmatad höst med oss på Statens inköpscentral. Vi ser fram emot att under hösten kunna erbjuda ett brett utbud av konferenser och seminarier. Besök avropa.se för mer information om kommande arrangemang.

Vi uppdaterar regelbundet vår webbplats för att bättre anpassa den till era behov. Kontakta oss gärna med tips och önskemål om hur vi kan göra avropa.se ännu bättre för dig som avropar respektive dig som är ramavtalsleverantör.

Väl mött!

Avrop av underskriftstjänst Svensk e-legitimationFörstudier

Pågående förstudier


Flygresor inrikes

En förstudie har påbörjats inför eventuell upphandling inom området flygresor inrikes. Läs mer på avropa.se.
Kontaktperson: elin.olsson@kammarkollegiet.se

Hotelltjänster 2017
Förstudien pågår och beräknas vara klar i november. Läs mer på avropa.se.
Kontaktperson: anna-maria.norstrom@kammarkollegiet.se

Säker förvaring
Förstudien Säker förvaring är nu slutfört och rapporten publicerad. Beslut har tagits att ny upphandling ska genomföras. Läs mer på avropa.se.
Kontaktperson: matilda.sjogren@kammarkollegiet.se

Tolkförmedlingstjänster
Förstudien pågår och beräknas vara klar i oktober. Läs mer på avropa.se.
Kontaktperson: goran.alilovic@kammarkollegiet.se

Upphandlingar

Aktuellt om upphandlingar


Mobiltelefoner

Upphandlingen annonserades 7 juli. Sista anbudsdag var 11 september. Läs mer på avropa.se.
Kontaktperson: elis.kalered@kammarkollegiet.se

Skrivare – tjänst och produkt
Annonsering av upphandlingen senareläggs till november. Läs mer på avropa.se.
Kontaktperson: http://renee.sjolund@kammarkollegiet.se

Bemanningstjänster
Utvärdering pågår och tilldelningsbeslut planeras till i september/oktober. Läs mer på avropa.se.
Kontaktperson: jeanette.hemmingsson@kammarkollegiet.se

Flygresor utrikes
Tilldelningsbeslut är fattat och avtalsspärren har löpt ut. Läs mer på avropa.se.
Kontaktperson: elin.olsson@kammarkollegiet.se

Flyttjänster
Förstudien Flyttjänster är nu slutförd och rapporten publicerad. Beslut har tagits att ny upphandling ska genomföras. Läs mer på avropa.se.
Kontaktperson: goran.alilovic@kammarkollegiet.se

Fordonsförhyrning
Förfrågningsunderlag är under utarbetande och annonsering planeras ske i november. Läs mer på avropa.se.
Kontaktperson: fredrik.bjornstrom@kammarkollegiet.se

Konferens och möten 2016
Förfrågningsunderlag är under utarbetande och annonsering planeras ske i september. Läs mer på avropa.se.
Kontaktperson: anna-maria.norstrom@kammarkollegiet.se

Litteratur
Tilldelningsbeslut har fattats och avtalsspärren har löpt ut. Avtalssignering pågår. Läs mer på avropa.se.
Kontaktperson: niklas.bjorns@kammarkollegiet.se

Städtjänster
Förfrågningsunderlag är under utarbetande och annonsering planeras ske i september. Läs mer på avropa.se.
Kontaktperson: fredrik.bjornstrom@kammarkollegiet.se

Profil- och presentartiklar
Förstudien Profil- och presentartiklar är nu slutförd och rapporten är publicerad. Beslut har tagits om att ny upphandling ska göras. Läs mer på avropa.se.
Kontaktperson: jeanette.hemingsson@kammarkollegiet.se

UpphandlingarÖverprövningar

Aktuellt om överprövningar


Hotelltjänster 2016

Ansökan om överprövning av upphandling Hotelltjänster, Kvalitetskategori 4, har inkommit till förvaltningsrätten i Stockholm.
Kontaktperson: anna-maria.norstrom@kammarkollegiet.se

Språk- och översättningstjänster
Ansökan om överprövning av upphandling Språk- och översättningstjänster, på samtliga anbudsområden, har inkommit till förvaltningsrätten i Stockholm.
Kontaktperson: goran.alilovic@kammarkollegiet.se

I väntan på domar
Under våren avslutade Statens inköpscentral ett antal upphandlingar som överprövades av flera anbudsgivare. All skriftväxling är avslutad och domar förväntas under hösten. Följande upphandlingar är aktuella för domar:

Datacenter
Tilldelningsbeslut i alla fyra upphandlingar fattades den 26 april. Ansökan om överprövning inkom från sex anbudsgivare och skriftväxlingen avslutades i slutet av juni. Vi rekommenderar att myndigheter vid behov av nätverksprodukter avropar från det befintliga ramavtalet Nätverksprodukter 2012 då de nya ramavtalen kan bli fördröjda. Läs mer på avropa.se.
Kontaktperson: daniel.melin@kammarkollegiet.se

Managementtjänster - utveckling chef, grupp. Kompetensförsörjning
Tilldelningsbeslut fattades den 1 juni. Ansökan om överprövning inkom från en anbudsgivare och skriftväxlingen avslutades i slutet av juli.
Kontaktperson: irene.andersson@kammarkollegiet.se

Klient 1-4
Tilldelningsbeslut i alla fyra upphandlingar fattades den 2 maj. Ansökan om överprövning inkom från två anbudsgivare och skriftväxlingen avslutades i slutet av juni. Det finns möjlighet att göra avrop från det befintliga ramavtalet Användarnära IT-produkter. Ramavtalsområdet omfattar ett antal modeller av bärbara datorer, stationära datorer och bildskärmar, surfplattor samt tillbehör.
Läs mer på avropa.se.
Kontaktperson: anna.berg@kammarkollegiet.se

AvtalAvtal

Aktuellt om våra ramavtal


Telefoniprodukter

Statens inköpscentral har tecknat ramavtal med fyra leverantörer avseende Telefoniprodukter. Det är nu möjligt att göra avrop från detta ramavtalsområde.
Kontaktperson: hans-olov.ohrner@kammarkollegiet.se

Managementtjänster
Statens inköpscentral har under sommaren tecknat avtal inom två olika ramavtalsområden för Managementtjänster. Tilldelningsbesluten för dessa områden har varit föremål för överprövning och överklagande i flera instanser. Följande ramavtal är nu klara för avrop:
Managementtjänster - verksamhets- och organisationsutveckling (VU)
Managementtjänster - utredning, ledning och verksamhetsstyrning respektive (ULV)

Ramavtalet verksamhets- och organisationsutveckling (VU) avser tjänster för att utveckla och effektivisera organisation och verksamhet. Ramavtalsleverantören ska kunna stödja myndigheten vid genomförande av förändringar i organisationen och medverka till påvisbar nytta i verksamheten. Tjänsterna avser alla steg i en utvecklingsprocess.

Ramavtalet utredning, ledning och verksamhetsstyrning omfattar kvalificerade utredningar, analyser, granskningar eller utvärderingar. Syftet är att ta fram underlag för beslut som stöd för ledning och styrning av verksamheten. Oberoende granskningar och strategisk rådgivning till ledningsgrupper i styrningsfrågor ingår i ramavtalet.
Kontaktperson: jan.lundh@kammarkollegiet.se

Elektronikutrustning och elektronikkomponenter
En överlåtelse av ramavtal har skett från ELFA AB till Elfa Distrelec AB.
Kontaktperson: klas.lindstrom@kammarkollegiet.se

Hotelltjänster 2016
Statens inköpscentral har tecknat ramavtal inom Hotelltjänster. Ramavtalen trädde i kraft den 1 juli 2016, förutom kvalitetskategori 4 som är överprövad.
Kontaktperson: ingela.mildton-patzelt@kammarkollegiet.se

Förtydligande kring ramavtalet för IT-utbildning
Vid avrop på ramavtalet för IT-utbildning gäller att avropsförfrågan ska ställas till samtliga sju ramavtalsleverantörer enligt ramavtalets avropsregler. Det är inte förenligt med ramavtalet att boka utbildning direkt av en leverantör.
Eventuell underleverantör som bistår en ramavtalsleverantör med att tillhandahålla IT-utbildning måste vara godkänd av Statens inköpscentral och finnas publicerad på avropa.se. Läs mer på avropa.se.
Observera att det finns utbildningsföretag som inte är ramavtalsleverantörer på detta ramavtal, som också bedriver visst försäljningsarbete mot offentlig sektor.
Kontaktperson: ulla-karin.josefsson@kammarkollegiet.se

Ljuskällor
En överlåtelse av ramavtal har skett från ELFA AB till Elfa Distrelec AB.
Kontaktperson: stefan.persson@kammarkollegiet.se

Resebyråtjänster
Statens inköpscentral har tecknat ramavtal inom området Resebyråtjänster. Ett heltäckande koncept av resebyrå- och reseadministrativa tjänster gällande statens tjänsteresor i Sverige och utomlands. Detta innebär att ombesörja bokningar av resor av olika slag såsom flyg-, land-, och båttransporter, bokningar av transfer, bokningar av hotellrum, bokningar av grupp- och konferensarrangemang, fullservice men även självbokning (Online). Avrop sker genom Förnyad konkurrensutsättning.
Kontaktperson: ingela.mildton-patzelt@kammarkollegiet.se

Tryckeritjänster – delområde Förnyad konkurrensutsättning
En överlåtelse av ramavtal har skett från Scanprint A/S till Stibo Graphics A/S.
Kontaktperson: klas.lindstrom@kammarkollegiet.se

Seminarier och konferenserSeminarier och konferenser

Kommande seminarier


Avropadagen
Välkommen till årets andra "Avropadagen", den 21 oktober, som riktar sig till avropande myndigheter. Programmet och länk till anmälan finns på avropa.se

Managementtjänster - informationsseminarium

Välkommen att delta i ett seminarium om de nya ramavtalsområdena för Managementtjänster; utredning, ledning och verksamhet (ULV) samt verksamhets- och organisationsutveckling (VU). Seminariet äger rum den 30 september 2016 klockan 08.30-12.00 och vänder sig till avropande myndigheter, i detta sammanhang statliga myndigheter med flera. Anmäl dig senast den 26 september på avropa.se.
Kontakt: ramavtalsservice@kammarkollegiet.se

Introduktionsseminarium om avrop för nybörjare
Den 14 oktober genomför Statens inköpscentral återigen ett introduktionsseminarium om avrop för nybörjare. Seminariet riktar sig till dig som arbetar på myndighet, kommun eller landsting. Mer om seminariet och anmälan finner du på avropa.se.
Kontakt: ramavtalsservice@kammarkollegiet.se

Frukostseminarium om kravställning vid avrop från de statliga ramavtalen.
Den 27 oktober genomför statens inköpscentral ett frukostseminarium med särskilt fokus på kravställning vid avrop från våra ramavtal. Hur en myndighet formulerar sina krav kan underlätta anskaffningsprocessen såväl som kontraktets uppföljning. Seminariet vänder sig till myndigheter, kommuner och landsting. Mer om seminariet och anmälan finner du på avropa.se
Kontakt: ramavtalsservice@kammarkollegiet.se

SommartiderNästa nyhetsbrev

Nästa nyhetsbrev kommer i oktober


Hör gärna av dig med synpunkter eller frågor rörande nyhetsbrevet.

Statens inköpscentral önskar alla prenumeranter en bra start på hösten! 

Välkommen att kontakta oss

Vid frågor om specifika ramavtalsområden:
Kontakta ramavtalsansvarig. Du finner kontaktuppgifter på avropa.se.

Vid juridiska frågeställningar i samband med avrop från våra ramavtal:
Kontakta vår helpdesk som du når på telefon 08 - 700 07 51, måndagar, onsdagar och fredagar, klockan 09.00 - 11.00.

Vid frågor gällande ekonomi
Ta del av information om fakturor och försäljningsredovisning på avropa.se. Du når oss även via e-post sic.ekonomi@kammarkollegiet.se eller telefon 08 - 700 07 46.

Allmänna frågor om Statens inköpscentrals verksamhet
För övriga frågor, exempelvis om våra seminarier, kontakta ramavtalsservice via e-post ramavtalsservice@kammarkollegiet.se eller telefon 08 - 700 07 70.

Besök våra webbplatser: avropa.se och kammarkollegiet.se.

Vid övriga frågor om offentlig upphandling, kontakta Upphandlingsmyndigheten.  
Vill du inte ha mer information från Kammarkollegiet