Nyhetsbrev nr 5 - vecka 44 2016
Nytt från Inköpscentralen
Redaktör: johanna.svedin@kammarkollegiet.se

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har som uppdrag att upphandla och förvalta ramavtal för statliga myndigheter. Vi upphandlar varor och tjänster som myndigheterna upphandlar ofta, i stor omfattning eller till stora värden. Inom området IT och telekom kan även kommuner och landsting ansluta sig till ramavtalen. Vi ger ut cirka sex nyhetsbrev per år. På avropa.se kan du anmäla dig som prenumerant och ta del av tidigare nyhetsbrev.

På gång

På Statens inköpscentral pågår verksamheten för fullt. Den 21 oktober genomförde vi Avropadagen, vårt återkommande arrangemang riktat till dig som avropar från våra ramavtal. Kika gärna på avropa.se för att inte missa våra välbesökta seminarier eller konferenser.

Snart får du möjlighet att tycka till om Statens inköpscentrals arbete och ramavtal. Vi kommer inom några veckor att gå ut med vår årliga kund- och leverantörsundersökning där vi gärna vill ha dina synpunkter - de är viktiga för vår strävan att utveckla och förbättra vår verksamhet. Myndigheter och ramavtalsleverantörer kommer att få enkäten via e-post. Du som jobbar på myndighet kommer även ha möjlighet att besvara enkäten via en länk på avropa.se. Vi ser fram emot att få del av dina synpunkter.

Avrop av underskriftstjänst Svensk e-legitimationFörstudier

Pågående förstudier


AV-produkter och digitala mötesrum

Förstudien AV-produkter och Digitala mötesrum är nu slutförd och rapporten publicerad. Beslut har tagits att genomföra en ny ramavtalsupphandling kallad AV och videokonferens - hårdvara, programvara och tjänster. Läs mer på avropa.se.
Kontaktperson: fredrik.engvall@kammarkollegiet.se

Elektronikutrustning och elektronikkomponenter
En förstudie har påbörjats inför eventuell upphandling inom området Elektronikutrustning och elektronikkomponenter. Läs mer på avropa.se
Kontaktperson: matilda.sjogren@kammarkollegiet.se

IT-konsulter
Förstudien kommer att starta i november 2016. Mer information kommer finnas i slutet av november på avropa.se.
Kontaktperson: anna.berg@kammarkollegiet.se

Kommunikation som tjänst
Statens inköpscentral har påbörjat en förstudie inom ramavtalsområdet Kommunikation som tjänst (KST). Förstudien, som även omfattar operatörs- och transmissions tjänster, planeras vara klar den 31 mars 2017. I förstudien ska omfattning och inriktning för kommande upphandling inom området undersökas och analyseras. Nuvarande avtal KST löper som längst till och med den 31 december 2018 och Fasta och mobila operatörstjänster samt transmissionstjänster, löper som längst till och med 30 april 2018. Läs mer på avropa.se.
Kontaktperson: sara.wedholm@kammarkollegiet.se

Rakelprodukter
Förstudien avseende området Rakelprodukter är nu slutförd och rapporten publicerad. Område omfattar Rakelmobiler samt annan hårdvara och anpassade tekniska lösningar för Rakelutrustning. Läs mer på avropa.se.
Kontaktperson: anna.berg@kammarkollegiet.se

BildUpphandlingar

Aktuellt om upphandlingar


Flyttjänster

En extern remiss har publicerats på avropa.se. Leverantörer, myndigheter och andra berörda parter har möjlighet att komma med synpunkter på vissa centrala kravställningar inför annonsering av upphandlingen. Läs mer på avropa.se
Kontaktperson: goran.alilovic@kammarkollegiet.se

Konferens och möten 2016
Upphandlingen annonserades den 15 september och sista anbudsdag var den 17 oktober och nu pågår utvärderingen. Läs mer på avropa.se
Kontaktperson: anna-maria.norstrom@kammarkollegiet.se

Mobiltelefoner
Tilldelningsbeslut fattades den 21 oktober 2016 och avtalsspärren löper ut den 31 oktober. Läs mer på avropa.se
Kontaktperson: arman.borghem@kammarkollegiet.se

Profil- och presentartiklar
Arbetet med att ta fram underlag pågår och annonsering planeras ske i april. Läs mer på avropa.se.
Kontaktperson: jeanette.hemmingsson@kammarkollegiet.se

Städtjänster
Upphandlingen annonserades den 6 oktober och sista anbudsdag är den 21 november. Läs mer på avropa.se.
Kontaktperson: fredrik.bjornstrom@kammarkollegiet.se

Säker förvaring
Arbetet med att ta fram underlag pågår och annonsering planeras ske i februari. Läs mer på avropa.se.
Kontaktperson: matilda.sjogren@kammarkollegiet.se

UpphandlingarÖverprövningar

Aktuellt om överprövningar


Datacenter

Avseende de i april fattade tilldelningsbesluten i de fyra upphandlingarna för Datacenter så inkom ansökningar om överprövningar. Statens inköpscentral väntar fortfarande på ett avgörande från förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten har meddelat att dom i samtliga mål ska komma under 2016.

Eftersom ramavtalet för servrar och lagring löpte ut den 31 augusti 2016 innebär detta att ramavtalsområdet för närvarande är avtalslöst. Ramavtalet för nätverksprodukter gäller till och med den 30 november 2016 och riskerar således att också bli avtalslöst under en tid varför Statens inköpscentral rekommenderar att avrop av nätverksprodukter görs snarast så kontrakt kan tecknas innan ramavtalet upphör. Läs mer på avropa.se.
Kontaktperson: daniel.melin@kammarkollegiet.se

Klient
Den 21 oktober meddelade förvaltningsrätten dom för Klient 1-4. Förvaltningsrätten avslog samtliga leverantörers ansökningar. Läs mer på avropa.se.
Kontaktperson: anna.berg@kammarkollegiet.se

Managementtjänster - utveckling chef, grupp. Kompetensförsörjning
Förvaltningsrätten har den 27 oktober 2016 meddelat dom i upphandling Managementtjänster - utveckling chef, grupp. Kompetensförsörjning. Statens inköpscentral avvaktar nu upphörande av avtalsspärr. Läs mer på avropa.se.
Kontaktperson: irene.andersson@kammarkollegiet.se

Bemanningstjänster
Ansökning om överprövning för upphandling Bemanningstjänster har inkommit till förvaltningsrätten i Stockholm. Läs mer på avropa.se.
Kontaktperson: jeanette.hemmingsson@kammarkollegiet.se

AvtalAvtal

Aktuellt om våra ramavtal


Användarnära IT-produkter

Statens inköpscentral har beslutat att förlänga ramavtalen för Användarnära IT-produkter med 12 månader fram till och med den 31 december 2017. Därefter finns möjlighet att förlänga ramavtalen med ytterligare 12 månader.
Kontaktperson: klas.lindstrom@kammarkollegiet.se

Flygresor, utrikes
Statens inköpscentral har tecknat ramavtal inom Flygresor, utrikes. Ramavtalen trädde i kraft den 1 oktober 2016.
Kontaktperson: sandra.lukins@kammarkollegiet.se

Hotelltjänster kvalitetskategori 4
Statens inköpscentral har nu tecknat ramavtal inom Hotelltjänster kvalitetskategori 4 som tidigare varit överprövat. Det är nu möjligt att avropa från detta område.
Kontaktperson: ingela.mildton-patzelt@kammarkollegiet.se

Kontorspapper
Avtalet är förlängt till och med den 31 oktober 2017. Därefter finns möjlighet att förlänga ramavtalen med ytterligare 12 månader.
Kontaktperson: klas.lindstrom@kammarkollegiet.se

Tolkförmedlingstjänster
Statens inköpscentral förlänger ramavtalen för Tolkförmedlingstjänster med 12 månader från och med den 1 november 2016. Ramavtalen gäller till och med den 31 oktober 2017.
Kontaktperson: klas.ericsson@kammarkollegiet.se

Seminarier och konferenserSeminarier och konferenser

Kommande seminarier


Hur avropar du från statliga ramavtal?

Den 18 november har vi höstens sista introduktionsseminarium om avrop för nybörjare som bl.a. innehåller information om ramavtalen inom Tryckeritjänster. Anmäl dig på avropa.se.
Vid frågor, kontakta ramavtalsservice@kammarkollegiet.se

NyhetsbrevBroschyr om våra ramavtal

Ladda ned broschyren på avropa.se

Vår uppdaterade broschyr ger dig en översikt av alla befintliga ramavtal, pågående förstudier och upphandlingar. Den riktar sig till dig som avropande myndighet respektive leverantör och hjälper dig att planera avrop och anbudsgivning.

SommartiderNästa nyhetsbrev

Nästa nyhetsbrev kommer i december. 

Välkommen att kontakta oss

Vid frågor om specifika ramavtalsområden:
Kontakta ramavtalsansvarig. Du finner kontaktuppgifter på avropa.se.

Vid juridiska frågeställningar i samband med avrop från våra ramavtal:
Kontakta vår helpdesk som du når på telefon 08 - 700 07 51, måndagar, onsdagar och fredagar, klockan 09.00 - 11.00.

Vid frågor gällande ekonomi
Ta del av information om fakturor och försäljningsredovisning på avropa.se. Du når oss även via e-post sic.ekonomi@kammarkollegiet.se eller telefon 08 - 700 07 46.

Allmänna frågor om Statens inköpscentrals verksamhet
För övriga frågor, exempelvis om våra seminarier, kontakta ramavtalsservice via e-post ramavtalsservice@kammarkollegiet.se eller telefon 08 - 700 07 70.

Besök våra webbplatser: avropa.se och kammarkollegiet.se.

Vid övriga frågor om offentlig upphandling, kontakta Upphandlingsmyndigheten.  
Vill du inte ha mer information från Kammarkollegiet