Nyhetsbrev nr 1 - vecka 8 2017
Nytt från Inköpscentralen
Redaktör: anne.isberg@kammarkollegiet.se

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet upphandlar och förvaltar ramavtal för statliga myndigheter. Inom området IT och telekom kan även kommuner och landsting ansluta sig till ramavtalen. Vi ger ut cirka sex nyhetsbrev per år. På avropa.se kan du anmäla dig som prenumerant och ta del av tidigare nyhetsbrev.

Agneeta AndersonPå gång

Välkommen till årets första nyhetsbrev!


Till att börja med vill vi tacka er – myndigheter och ramavtalsleverantörer – som medverkat i vår årliga enkätundersökning. Ni ger oss både ris och ros, och framförallt ett viktigt underlag i vårt utvecklingsarbete. Det är viktigt att ramavtalen möter våra målgruppers behov och bidrar till samhällsnytta och goda affärer.

Ett övergripande mål för vår verksamhet är att tillhandahålla rätt ramavtal i rätt tid. Just nu ser vi fram emot att erbjuda ett ramavtal för städtjänster från den 1 april och AV-produkter, samt videokonferens, en dryg månad senare. Det är emellertid inte alltid vi lyckas med överlappningen mellan ramavtal. För närvarande inväntar vi exempelvis Kammarrättens beslut om prövningstillstånd i upphandlingen av Klient 1-4 och Datacenter, samt Högsta Förvaltningsdomstolens dom vad gäller IT-drift. Mer information om detta finns på avropa.se.

Vi uppdaterar löpande vår webbplats med ny information om kommande seminarier och aktiviteter. För närvarande planerar vi att genomföra ett antal nybörjarseminarier för avropande myndigheter, samt en Avropadag som livesänds den 28 april. Under våren bjuder vi också in ramavtalsleverantörer inom IT och telekom till en leverantörsdag. Kanske ses vi även på SOI-dagarna i Gävle den 24-26 april?

För dig som inte har möjlighet att delta i våra aktiviteter, erbjuder vi också webbinarier och film. Vi har exempelvis tagit fram en film med lite kortfattad information om ramavtalet för IT-utbildning som du hittar längst ner på startsidan på avropa.se.

Trevlig läsning!
Agneeta Anderson, avdelningschef på Statens inköpscentral

KammarkollegietFörstudier

Pågående förstudier


Belysningsarmatur

En förstudie har påbörjats inför en eventuell upphandling inom området. Förstudien planeras vara klar i april 2017. Nuvarande ramavtal löper som längst till och med den 2 juni 2018.
Kontaktperson: niklas.bjorns@kammarkollegiet.se

Elektronikutrustning och elektronikkomponenter
Nu är förstudierapporten färdigställd och publicerad på avropa.se. Efter en sammantagen bedömning beslutar vi att inte genomföra en ny upphandling på ramavtalsområdet.
Kontaktperson: matilda.sjogren@kammarkollegiet.se

Gåvokort
Den enkät vi haft ute för avropande myndigheter har avslutats. Förstudien planeras vara klar senast den 31 mars. Nuvarande ramavtal löper som längst till och med den 11 maj 2018.
Kontaktperson: fredrik.aglo@kammarkollegiet.se

Medieförmedling

En förstudie har påbörjats inför en eventuell upphandling. Förstudien planeras vara klar i april 2017. Det befintliga avtalet löper till och med den 31 maj 2017 med en maximal förlängningsoption till och med den 31 maj 2018.
Kontaktperson: aida.colakovic@kammarkollegiet.se

Programvaror och tjänster
En förstudie har påbörjats och beräknas vara klar i juni 2017. Nuvarande ramavtal löper ut vid olika tidpunkter under 2019. Myndigheter, landsting och kommuner som vill bidra med erfarenheter och synpunkter kan kontakta projektledaren Daniel Melin. Befintliga ramavtalsleverantörer kommer att bjudas in till ett erfarenhetsmöte, medan andra leverantörer kan kontakta projektledaren för att boka möte eller bidra med information.
Kontaktperson: daniel.melin@kammarkollegiet.se

UpphandlingarUpphandlingar

Pågående upphandlingar


Flygresor inrikes
En extern remiss har publicerats på avropa.se. Leverantörer och andra berörda parter bjuds in att lämna synpunkter på ett utkast till delar av förfrågningsunderlaget.
Kontaktperson: elin.olsson@kammarkollegiet.se

Flyttjänster

Upphandlingen annonserades den 27 januari. Sista anbudsdag är den 10 mars 2017.
Kontaktperson: goran.alilovic@kammarkollegiet.se

Fordonsförhyrning
Tilldelningsbeslut är fattat avseende upphandlingen. Avtalsspärren löper ut den 23 februari.
Kontaktperson: fredrik.bjornstrom@kammarkollegiet.se

Hotelltjänster
Förstudien Hotelltjänster är nu slutförd och rapporten publicerad. Beslut har tagits om att en ny upphandling ska genomföras.
Kontaktperson: anna-maria.norstrom@kammarkollegiet.se

Profil- och presentartiklar
En extern remiss har publicerats på avropa.se. Leverantörer och andra berörda parter bjuds in att lämna synpunkter på ett utkast till delar av förfrågningsunderlaget.
Kontaktperson: jeanette.hemmingsson@kammarkollegiet.se

Säker förvaring
Arbetet med att ta fram underlag pågår och annonsering planeras i mitten av februari.
Kontaktperson: matilda.sjogren@kammarkollegiet.se

Tolkförmedlingstjänster
Arbetet med att ta fram underlag pågår och annonsering planeras ske i maj.
Kontaktperson: goran.aliovic@kammarkollegiet.se

ÖverprövningarÖverprövningar

Aktuellt om överprövningar


Bemanningstjänster
Förvaltningsrättens dom från den 27 januari är överklagad till Kammarrätten som ska bedöma om prövningstillstånd ska beviljas. Till följd av interimistiska beslut får vi inte ingå avtal tills dess att Kammarrätten bestämt något annat.
Kontaktperson: jeanette.hemmingsson@kammarkollegiet.se

Datacenter
Den 27 december 2016 meddelade förvaltningsrätten dom för Datacenter i alla regioner: samtliga leverantörers ansökningar avslogs. Kammarrätten återkommer med beslut om prövningstillstånd i februari 2017.
Kontaktperson: daniel.melin@kammarkollegiet.se

Klient

Förvaltningsrättens domar från den 21 oktober, där leverantörernas ansökningar avslogs, är överklagade till Kammarrätten. Kammarrätten återkommer med beslut i februari 2017 om prövningstillstånd ska beviljas eller inte. Vid behov av klienter hänvisas till Användarnära IT-produkter.
Kontaktperson: anna.berg@kammarkollegiet.se

Språk- och översättningstjänster

Förvaltningsrättens domar från den 19 december är överklagade till Kammarrätten som ska bedöma om prövningstillstånd ska beviljas. Statens inköpscentral har fått interimistiska beslut och får därmed inte ingå avtal tills dess att Kammarrätten bestämt något annat.
Kontaktperson: goran.alilovic@kammarkollegiet.se

IT-drift
Statens inköpscentral har efter vunna domar i förvaltningsrätten och kammarrätten fått sitt första mål i Högsta förvaltningsdomstolen. Domstolen har inte angett något datum för dom.
Kontaktperson: per-erik.andersson@kammarkollegiet.se

Rekommendation mot bakgrund av alla överprövningar

Den 31 maj går Rakelavtalet ut och den 31 juli går avtalet för Dokumenthantering ut. Vid behov av Rakelprodukter, multifunktionsprodukter, skrivare, faxar m.m. rekommenderar vi att ni avropar leveransavtal under våren för att täcka era behov tills dess att de nya ramavtalen är på plats.
Vid frågor, kontakta karl.ekman@kammarkollegiet.se, karl-johan.dahlgren@kammarkollegiet.se

BildAvtal

Aktuellt om våra ramavtal


Användarnära IT-produkter
Ramavtalet förlängs till och med den 30 juni 2018.
Kontaktperson: klas.lindstrom@kammarkollegiet.se

AV-produkter
Nuvarande ramavtal för AV-produkter löper ut 28 februari 2017. En ny upphandling beräknas vara klar till sommaren 2017. Vi rekommenderar att ni avropar leveransavtal på AV-produkter för att täcka era behov tills det nya ramavtalsupphandlingen är klar.
Kontaktperson: karl-johan.dahlgren@kammarkollegiet.se

Förlängning - Belysningsarmaturer
Statens inköpscentral förlänger ramavtalen för Belysningsarmaturer med 12 månader från och med den 3 juni 2017. Ramavtalen gäller till och med den 2 juni 2018. Observera att detta är den sista förlängningen av ramavtalen. En förstudie inför ny ramavtalsupphandling pågår.
Kontaktperson: stefan.persson@kammarkollegiet.se

Grundläggande IT , Kontorsstöd och Systemutveckling
Ramavtalen Grundläggande IT, Kontorsstöd och Systemutveckling förlängs till och med den 31 maj 2018. Grundläggande IT och Kontorsstöd kan därefter förlängas ytterligare 12 månader, medan Systemutveckling kan förlängas i 11 månader.
Kontaktperson: mikael.larsson@kammarkollegiet.se

Förlängning - Gåvokort
Vi har beslutat att förlänga ramavtalen inom området Gåvokort och nyttjar därmed den sista förlängningsoptionen. Ramavtalen förlängs till och med den 11 maj 2011.
Kontaktperson: gabriella.sydorw@kammarkollegiet.se

Film om IT-utbildning
Vi har tagit fram en film med lite kortfattad information om ramavtalet för IT-utbildning. Du hittar den längst ner på startsidan på avropa.se.
Kontaktperson: ulla.karin.josefsson@kammarkollegiet.se

Litteratur
Det nya ramavtalet Litteratur börjar gälla den 1 mars 2017.
Kontaktperson: gunilla.lannestedt@kammarkollegiet.se

Städtjänster
Ramavtal har tecknats inom Städtjänster. Ramavtalet omfattar städtjänsterna dagligstädning, periodisk städning, fönsterputsning samt golvvård som utförs i Stockholms län. Vid avrop av tjänsten dagligstädning kan viss förbrukningsmateriel ingå. Avrop kan ske från och med den 1 april 2017 genom förnyad konkurrensutsättning.
Kontaktperson: karl.ekman@kammarkollegiet.se

Seminarier och konferenserVårens seminarier och konferenser

En mötesplats för information och dialog


Introduktionsseminarium om avrop för nybörjare

Vi bjuder in till nybörjarseminarier under våren: 3 mars, 24 mars (fullbokat), 7 april och 5 maj klockan 9.30-13.30 i Stockholm. Anmäl dig på avropa.se.

Avropadag för myndigheter den 28 april.
Program och anmälan publiceras inom kort på avropa.se.

Leverantörsdag för ramavtalsleverantörer inom IT och telekom den 19 maj.
Mer information publiceras inom kort på vår webbplats.

SommartiderNästa nyhetsbrev

Nästa nyhetsbrev skickas ut den 24 april


April månads nyhetsbrev kommer att presenteras i en ny, uppdaterad form. Tipsa gärna dina kollegor om att de kan prenumerera på nyhetsbrevet. Väl mött! 

Välkommen att kontakta oss

Har du frågor om specifika ramavtalsområden?
Kontakta ramavtalsansvarig. Du finner kontaktuppgifter på avropa.se.

Uppstår juridiska frågor när du avropar från våra ramavtal?
Ring vår helpdesk på telefon 08-700 07 51, måndagar, onsdagar och fredagar, kl. 9.00-11.00.

Har du frågor som avser ekonomi, exempelvis fakturor och försäljningsredovisning?
Läs mer på avropa.se eller kontakta oss via e-post sic.ekonomi@kammarkollegiet.se eller telefon 08-700 07 46.

Allmänna frågor om Statens inköpscentrals verksamhet
För övriga frågor, exempelvis om våra seminarier, kontakta ramavtalsservice via e-post ramavtalsservice@kammarkollegiet.se eller telefon 08-700 07 70.

Besök våra webbplatser: avropa.se och kammarkollegiet.se.

Vid övriga frågor om offentlig upphandling, kontakta Upphandlingsmyndigheten.